JTH-forskning uppmärksammas av internationell tidskrift

Tidningen Journal of Materials Science uppmärksammar på omslaget till sitt januarinummer en artikel som är författad av Santiago Pinate och medförfattad av forskare JTH.

Tidningen Journal of Materials Science uppmärksammar på omslaget till sitt januarinummer en artikel som är författad av Santiago Pinate och medförfattad av forskare på avdelningen material och tillverkning på JTH.

En artikel som är medförfattad av forskare på avdelningen material och tillverkning på JTH uppmärksammas på omslaget till den internationella tidningen Journal of Materials Science. Artikeln kommenteras även i tidningens ledare.

-Detta är ett mycket viktigt internationellt erkännande av den vetenskapliga påverkan, som forskningen på vår avdelning har, säger Caterina Zanella, professor i material och tillverkning – ytteknik på JTH.

Caterina Zanella, Professor surface technology at JTH.

Caterina Zanella, professor i material och tillverkning – ytteknik på JTH.

Journal of Materials Science började i januari att ha omslagsillustrationer från forskningen som man skriver om i tidningen. Först ut att hamna på omslaget var en artikel av Santiago Pinate, som i fjol försvarade sin doktorsavhandling på JTH, som huvudförfattare. Medförfattare till artikeln var Caterina Zanella och Peter Leisner, avdelningschef på material och tillverkning på JTH samt Fredrik Eriksson, universitetslektor, på Linköpings universitet.

Artikeln handlar om införlivandet av partiklar i ett kompositskikt under elektroavsättning. Tidskriftens redaktör beskrev artikeln som ett "superarbete" och ett trevligt exempel på materialvetenskapens tetraeder (bearbetning, struktur, egenskaper och prestanda).

2022-02-09