JTH i skandinaviskt samarbete om effektivare inlärning

Studenter från universitet i Skandinavien hade workshop på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

JTH-studenter har under sportlovsveckan en workshop om effektivare inlärningsmetoder tillsamamns med studenter från Aalborg Universitet, Uleåborgs Universitet och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet. De norska studenterna var med på länk och syns här på laptopen. Thomas Olsson (stående), tekniklektor på JTH, ansvarar för Jönköping Universitys del i projektet.

Studenter från fyra skandinaviska lärosäten samlas 14-17 februari för en workshop på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University för att utveckla effektivare inlärningsmetoder genom projektet InRoad.

Studenter från universitet i Skandinavien hade workshop på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Annette Lyngholm, Aalborg Universitet, Santeri Siira, Uleåborgs Universitet och Diego Espinosa, JTH, var tre av studenterna som deltog i InRoad-workshopen på JTH.

- Syftet med projektet är att minska tiden vi lägger på att lära ut programvara till studenterna och att de ska tillgodogöra sig kunskapen bättre genom att jobba med programvaran och diskutera den med andra. Det vanliga är att studenterna följer lärarens genomgång steg för steg genom olika menyer utan att kanske reflektera så mycket över vad de gör och då är risken stor att de har glömt det till nästa gång. Med den här metoden får studenterna baskunskaper om programvaran och efter en genomgång på förmiddagen går de in i grupper och löser uppgifter tillsammans. Det menar vi är en effektivare inlärningsmetod och dessutom lär sig studenterna hur det är att jobba som ingenjör med kollegor från andra länder, säger Thomas Olsson, tekniklektor på JTH, som ansvarar för Jönköping Universitys del i projektet.

Fokus på arbetsmetoderna

InRoad-projektet är ett samarbete mellan Aalborg Universitet i Danmark, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, Uleåborgs Universitet i Finland och Tekniska Högskolan vid Jönköping University. Som namnet antyder har studenterna fått i uppgift att tillsammans utforma en ny väg. Själva vägen är dock inte det viktiga i projektet, utan fokus ligger på studenternas arbetsmetoder och hur de kommer fram till sitt resultat. Anledningen till att det blev ett vägprojekt är att studenterna som deltar i workshopen studerar på området väg och vatten. Thomas Olsson framhåller den internationella aspekten i projektet, att studenter från fyra länder jobbar tillsammans.

- JTH utbildar ingenjörer för en världsomfattande marknad och de kan framöver få samarbeta med personer från andra länder som bygger exempelvis vägar på olika sätt, säger Thomas Olsson.

För att undvika språkliga missförstånd och ge studenterna lite extra träning i den engelska ingenjörsterminologin hålls workshoparna på engelska.

Slutmålet: Utbilda bättre ingenjörer

Thomas Olsson tycker att workshopen har fungerat bra och att de, utöver att testa konceptet, lär sig otroligt mycket av att samarbeta över landsgränserna.

- Det är fantastiskt kul att testa nya undervisningsmetoder som vi inte har tid eller resurser till att göra till vardags. Sedan är det roligt att få träffa alla glada studenter och se hur hårt de jobbar. Slutmålet med projektet är att utbilda bättre ingenjörer och att vi spenderar mindre tid på att lära ut programvara och mer tid på ingenjörsvetenskap och samarbetsmodeller.

Studenterna Diego Espinosa, JTH, Santeri Siira, Uleåborgs Universitet och Annette Lyngholm, Aalborg Universitet ingick i samma grupp under workshopen på JTH. De tycker det är intressant och givande att jobba med studenter från andra länder och med andra utbildningsplattformar.

- Det är bra att samarbeta med personer med olika erfarenheter som vi gör här eftersom det är så det kommer att vara sedan när vi börjar jobba, säger Annette Lyngholm.

Inte så stora skillnader

De tycker även att workshopen är ett bra tillfälle att träna upp sin engelska ingenjörsterminologi eftersom de kan komma att jobba i andra länder framöver. Förutom att det kan vara olika standarder inom vissa områden upplever de inte att det är så stora skillnader mellan de fyra länderna i hur man bygger en väg. Santeri Siira och Annette Lyngholm hade inte hunnit se så mycket av Jönköping University, men de gillar att varje skola har sin egen byggnad och tycker att JTH har fina lokaler.

Thomas Olsson, tekniklektor på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Thomas Olsson tycker det är fantastiskt kul att testa nya undervisningsmetoder och att få träffa alla studenter som deltar i InRoad-workshopen på JTH.

Workshopen på JTH, som har genomförts med stöd av Jönköpings läns byggmästarförening, var den andra av totalt fyra träffar som sker på vart och ett av lärosätena i InRoad-projektet. Nästa workshop äger rum till hösten i Aalborg och i början av 2023 hålls den sista delen i Trondheim. Våren/sommaren samma år sammanställs och avslutas projektet. Resultatet av de utvecklade läroplanerna och övriga resultat i projektet ska senare presenteras i andra europeiska länder och göras tillgängliga online kostnadsfritt.

InRoad-projektet finansieras av EU Erasmus och program för strategiska partnerskap för högre utbildning.

Läs mer via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-02-17