JTH-alumn kan bli Årets unga ledande kvinna

Elin Angenfelt, alumn från Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Elin Angenfelt, alumn från Tekniska Högskolan vid Jönköping University, kan den 3 mars ta hem utmärkelsen Årets unga ledande kvinna. Foto: SAAB.

JTH-alumnen Elin Angenfelt kan den 3 mars tilldelas utmärkelsen Årets unga ledande kvinna i Jönköpings län 2021.

- En fantastisk ära att bli uppmärksammad i det här sammanhanget, säger hon.

Elin Angenfelt, Head of Production and Logistics på SAAB Training & Simulation i Huskvarna, är en av 20 ledarförebilder som är nominerade till Årets unga ledande kvinna 2021. Sju av dem är alumner från Jönköping University och i den gruppen återfinns Elin Angenfelt, som 2011 tog examen från JTH-programmet Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning.

- Nomineringen känns som en uppmuntran och bekräftelse på att jag jobbar i rätt riktning, säger Elin Angenfelt.

65 anställda på hennes avdelningar

I sin tjänst ser hon bland annat till att hennes avdelningar med cirka 65 anställda har rätt förutsättningar för att säkerställa produktionskapaciteten och att de producerar och levererar enligt tidplan och kvalitet.

- Jag trivs jättebra och så vitt jag vet har jag världens bästa jobb. SAAB Training & Simulation är en fantastisk arbetsplats med kunniga, engagerade och roliga kollegor. Mina arbetsuppgifter är stimulerande och utvecklande och jag känner att jag har ett stort förtroende hos både mina chefer och medarbetare, säger Elin Angenfelt.

En förutsättning för anställningen på SAAB

Hon understryker att hennes ingenjörsstudier på JTH var en förutsättning för hennes första anställning på SAAB. Hon har haft flera roller inom företaget som hon varit kvalificerad för tack vare hennes utbildning och andra erfarenheter.

- Jag har haft stor nytta av exempelvis ekonomikurserna jag läste på JTH och under utbildningen utvecklade jag en metodik och ett mindset för problemlösning. Dessutom hade vi väldigt bra sammanhållning i klassen. Det var lätt att be om hjälp och dela med sig av lösningar, vilket bäddar för en prestigelöshet och god samarbetsförmåga i det kommande yrkeslivet.

De nominerade till Årets unga ledande kvinna 2021.

Här är alla nominerade till Årets unga ledande kvinna 2021.

2022-03-02