33 förslag om hur man kan utveckla Öster i Jönköping

Bengt Erlandsson och Geza Fischl, tekniklektor i arkitektur respektive universitetslektor i arkitektur, på JTH.

Bengt Erlandsson och Geza Fischl, tekniklektor i arkitektur respektive universitetslektor i arkitektur, på JTH.

Hur kan Öster i Jönköping göras mer levande? Den frågan har ett antal studenter på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University tolkat under kursen Urban Space på JTH.

Det var Martin Månsson, planarkitekt på Jönköpings kommun, som kom med idén att låta JTH-studenter ta fram förslag på hur området mellan Kristine kyrka och järnvägsviadukten, som i folkmun kallas ”Undergången”, på Öster i Jönköping kan utvecklas.

- Det här är en ganska tråkig del av Jönköping, som präglas av intensiv trafik och dåligt belysta platser. Det är mest en genomfart mellan centrum och Asecs, som saknar gågator och lugna partier, säger Geza Fischl, universitetslektor i arkitektur på JTH.

Vill öppna upp staden mot Vättern

Uppgiften gick till studenterna som läser andra året av Byggnadsteknik: Byggnadsutformning på JTH. Projektet skedde i samband med kursen Urban Space, som pågick under cirka åtta veckor i vintras.

Studenterna, som nu är i väg på praktik, tog fram 33 förslag på förbättringsåtgärder för områden som Cigarren och Norra Strandgatan på Öster. Gemensamt för många av dem är att man vill öppna upp staden mot Vättern genom att flytta järnvägen längre inåt land. Några studenter vill göra en gång- och cykelväg av den nuvarande järnvägssträckan, med en kvarts promenad till både centrum och Asecs.

- Det behöver inte bli så dyrt som man tror att flytta järnvägen och det finns redan järnväg som skulle kunna tas i bruk söder om Munksjön. Då skulle Jönköping verkligen blomma ut till en turiststad, säger Bengt Erlandsson, tekniklektor i arkitektur på JTH.

Gåtator, bollplaner och grönytor

Studenterna har pratat med folk på Öster om deras boendemiljöer och vill göra området mer tillgängligt för dem genom gågator, bollplaner och grönytor, som interagerar med naturen. Några studenter förespråkar även att ett kallbadhus ska anläggas i Vättern.

Geza Fischl och Bengt Erlandsson tycker att studenterna har gjort ett bra jobb och att de är duktiga på att visualisera sina tankar och idéer.

- En del förslag kanske är lite väl fantastiska, men hellre att studenterna tänker utanför boxen än att de inte gör det. Design och arkitektur handlar om att förbättra och göra saker mer hållbara, men också om att våga, säger Bengt Erlandsson.

Studenternas förslag visades tidigare upp i JTH:s entré. Även Amjad Musaed, universitetslektor på JTH, har jobbat med projektet.

Bilder som studenter tagit fram om hur man kan förändra stadsdelen Öster i Jönköping.

Förutom att flytta järnvägen inåt land föreslår några studenter att den nuvarande järnvägen kan göras om till gång- och cykelväg.

Studentprojekt om hur man kan förändra Öster i Jönköping.

Flera studenter har valt att framhäva Vätterstranden längs med Norra Strandgatan på olika sätt, här genom ett stort trädäck.

2022-04-01