JTH-trio tilldelades "Best paper award"

Filip Skärin tog emot priset best paper award på SPS-konferensen vid Högskolan i Skövde.

Filip Skärin, Carin Rösiö och Ann-Louise Andersen på JTH vann "Best paper award" på SPS-konferensen vid Högskolan i Skövde. Priset togs emot av Filip Skärin.

Filip Skärin, Carin Rösiö och Ann-Louise Andersen på JTH tog hem "Best paper award" på SPS-konferensen vid Högskolan i Skövde den 26-29 april.
- En stor ära att uppmärksammas och få pris på det här sättet, säger Filip Skärin, som tog emot utmärkelsen.

 SPS-konferensen (Swedish Production Symposium) samlar forskare inom området produktion i Sverige. I sin artikel har Filip Skärin, doktorand, Carin Rösiö, universitetslektor, och Ann-Louise Andersen, gästlektor, på JTH sammanställt hur tidigare forskning inom rekonfigurerbar och förändringsbar produktion har beaktat hållbarhet och cirkuläritet. De tycker att utmärkelsen är ett kvitto på att de går i rätt riktning och bedriver intressant forskning.

- Vår forskning handlar ju om att hitta lösningar för en hållbar och cirkulär produktion, vilket är helt avgörande för svensk tillverkningsindustri. Att aktivt samverka med industrin tror vi har gjort vår forskning relevant och konkret, säger Filip Skärin.

Han tycker det var en givande konferens och att det var en fantastisk möjlighet att träffa framstående forskare inom ett område som bara ökar i uppmärksamhet och nu är mer aktuellt än någonsin på grund av pandemi, krig och leveransproblem.

2022-05-04