Hon forskar på att förbättra elektrifieringen av fordon

Live Mölmens på inom forskarskolan Smart Industry Sweden.

Hur kan elektrifieringen av fordon förbättras? Det forskar JTH-doktoranden Live Mölmens på inom forskarskolan Smart Industry Sweden.

Live Mölmen, doktorand på Tekniska Högskolan vid Jönköping University (JU) och inom forskarskolan Smart Industry Sweden, forskar på att förbättra elektrifieringen av fordon, vilket skulle minska den globala uppvärmningen.

Live Mölmen sätter ihop en bränslecell.

Live Mölmen sätter ihop en bränslecell.

Forskningen som Live Mölmen utför är förlagd till Sveriges forskningsinstitut RISE (Research Institutes of Sweden) och handlar om livslängdsprovning av material för PEM (Proton Exchange Membrane/polymerelektrolytmembran) bränsleceller.

Kostadseffektiva material och tillverkningsmetoder

Bränsleceller drivna med vätgas är en av lösningarna för elektrifieringen av fordon och speciellt i tyngre fordon där lång räckvidd och snabb tankning är viktiga faktorer. För att bränslecellerna ska bli lönsamma måste kostnadseffektiva material och tillverkningsmetoder användas. Samtidig måste materialen som används tåla bränslecellens höga temperatur, sura pH-värde och elektriska potential, vilket är krävande för vanliga material som stål och nickel.

– Inom mitt forskningsprojekt har jag två huvudfokus. Det första är att testa nya, kostnadseffektiva materialval för olika komponenter i bränslecellen och analysera hur de degraderar. Det andra är att titta på hur en bränslecell med nya komponenter kan testas i labb för att mäta och jämföra både prestanda och livslängd, säger Live Mölmen, doktorand på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, som ingår i nätverket Smart Industry Sweden.

Kunskap för att stödja svensk industri

Elektrifieringen av transportsektorn är viktig för att minska den globala uppvärmningen. För att nå alla segment inom transportsektorn behövs fler alternativ än batterier och bränsleceller är ett av dom. Genom Live Mölmens forskning bygger RISE upp kunskap och erfarenhet inom båda komponent- och celltestning av bränsleceller. Det är kunskap som kan användas för att stödja svensk industri i omställningen till produktion av komponenter för PEM bränsleceller. Slutmålet är att bidra till utvecklingen av testmetoder för en sådan omställning.

– Det är otroligt givande att forska inom ett område med stor utveckling och industrin söker sig till oss för att bygga upp sin kunskap, säger Live Mölmen.

"Unikt och tvärvetenskapligt nätverk"

Hennes forskningsprojekt pågår i totalt fem år och avslutas 2023. Hon ser forskarskolan Smart Industry Sweden som ett unikt och tvärvetenskapligt nätverk där deltagarna har stort utbyte av varandra.

– Ingen kan vara expert på allt och det tar lång tid att läsa in nya områden. Genom att doktoranderna inom Smart Industry Sweden har väldigt olika fokus, men gemensamt att allt kopplas ihop med morgondagens industri, kan man dra nytta av de andras expertkunskaper för att förbättra sitt eget projekt och vice versa.

Live Mölmen, doktorand på JTH och inom Smart Industry Sweden.

Det blir många timmar i labbet för Live Mölmen, som här monterar en bränslecell i testutrustningen.

2022-06-15