JTH i polymerteknisk satsning i Värnamo

Invigning av Polymertekniska Institutet i Värnamo med Helena Jonsson, landshövding i Jönköping län, och Lars Jerpdal, Technical Manager - plastics design på Scania Group.

Helena Jonsson, landshövding i Jönköping län, och Lars Jerpdal, Technical Manager - plastics design på Scania Group, invigde Polymertekniska Institutet i Värnamo. Foto: Dan Carlsson/Centramec.

Den 24 augusti invigdes Polymertekniska Institutet i Värnamo. Avdelningen Material och tillverkning på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) deltar i satsningen genom att man upplåter sina testlabb med instrument som sällan finns på företag och erbjuder fördjupade termiska analyser av plastmaterial. JTH ingår också i Polymertekniska Institutets styrelse.

Polymertekniska Institutet AB är ett test- och kompetenscenter som på neutral mark erbjuds utveckling och utvärdering av material, processer, verktyg, simulering och automation för produkter och idéer för att uppnå bättre livscykler för plastprodukter. Målet är att driva utvecklingen av hållbara och cirkulära polymera material, processer och produkter tillsammans med branschen och dess kunder.

- För vår del är det en del av vår polymersatsning tillsammans med den regionala plastindustrin där vi tillsammans bygger kapacitet för utbildning och tillämpad forskning. För JTH tog det fart då vi för tre år sedan anställde lektor Irfan Qadeer inom området. Vi ser också Polymertekniska Institutet som en bra plattform för att skapa industrirelevanta forskningsprojekt, säger professor Peter Leisner, avdelningschef för material och tillverkning på JTH.

Läs mer om Polymertekniska Institutet i Värnamo här External link, opens in new window.

2022-09-07