Vera-dagen på JU – ”Det behövs fler tjejer som väljer teknik”

Vera-dagen på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Under Vera-dagen kommer mellanstadie- och gymnasieelever till Tekniska Högskolan vid Jönköping University för att träffa unga kvinnor som har läst teknik och idag jobbar som ingenjörer.

Den 28 oktober anordnas Vera-dagen på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) för att väcka intresset hos framför allt unga kvinnor för tekniska utbildningar och yrken.

Sofia Davidsson, alumn från JTH.

Sofia Davidsson, platschef på Qtech Group i Andersorp, tycker att Vera-dagen är ett inspirerande event, som ger inblick i de många valmöjligheterna man har som ingenjör.

- Det behövs fler tjejer som väljer teknik och jag vill vara med och bidra till det, säger Sofia Davidsson, platschef på Qtech Group i Anderstorp, som medverkar på Vera-dagen.

Hon har läst Logistik och ledning-programmet på JTH och beskriver det som en bred utbildning som hon har haft fantastiskt stor nytta av.

"Ett säkert kort för framtiden"

Titeln på hennes framförande under Vera-dagen är ”Ingenjörsyrket – ett säkert kort för framtiden” och hon understryker att det finns ett stort behov av teknisk analys och strategiskt tänkande inom industrin. Kvinnor är fortfarande i minoritet inom teknikbranschen och Sofia Davidsson framhåller att alla organisationer mår bäst av en jämn balans mellan kön, etnisk bakgrund och ålder. Hon tycker att Vera-dagen är ett superbra event som ger besökarna god inblick i de många valmöjligheterna man har som ingenjör.

Prova på experiment och spel

Under Vera-dagen deltar både mellanstadieelever, gymnasieelever, JTH-studenter och ett antal företag. Mellanstadieeleverna får bland annat träffa Jönköping University Solar Team, som kommer att visa upp sin solbil. Barnen kommer även att visas runt på JTH och få prova på olika experiment och spel.

- Vi vill visa dem vad man kan göra med teknik och att det kan vara kreativt, roligt och lärorikt, säger Linda Bergqvist, samverkanschef på JTH och kontaktperson för Vera-dagen tillsammans med LisaBeth Sundström, projektkoordinator på JTH.

Gymnasieeleverna kommer att få lyssna på och ställa frågor till kvinnor som har läst teknik på JTH och idag jobbar som ingenjörer samt mingla med nuvarande JTH-studenter.

"En jättebra möjlighet"

- Det här är en jättebra möjlighet för eleverna att få reda på hur det är att jobba inom teknikbranschen, hur stort behovet är av kvinnliga ingenjörer och vad JTH-studenterna tycker om sin utbildning, säger Linda Bergqvist.

Vera-dagen är även ett bra tillfälle för företag och studenter att träffas, bygga nätverk och skapa förutsättningar för mentorskap. Huvudmålgruppen för Vera-dagen är unga kvinnor, men alla som är intresserade av teknik som karriärväg är välkomna. Anmälan för grundskoleklasser är stängd, men gymnasielever, studenter och representanter från näringslivet kan anmäla sig till Vera-dagen till och med den 20 oktober.

Läs mer om Vera-dagen och gör din anmälan här

2022-10-19