Cirka 190 JTH-studenter på Elmia Subcontractor

JTH-studenter på Elmia Subcontractor.

JTH hade cirka 190 studenter på Elmia Subcontractor och 51 av dem deltog i en workshop där de på kort tid skulle utveckla ett koncept.

JTH hade cirka 190 studenter på plats under Elmia Subcontractor 15-17 november.
- Företagen uttryckte hela tiden att vi studenter är viktiga för dem och att vi har framtiden för oss, säger Albin Sandberg, som läser masterutbildningen Production Engineering and Management på JTH.

JTH-studenter på Elmia Subcontractor.

Magnus Vårbrant och Joakim Brobäck, JTH, höll på Elmia Subcontractor en föreläsning inför cirka 140 JTH-studenter.

Magnus Vårbrant och Joakim Brobäck, båda tekniklektorer i industriell ekonomi på JTH, höll på Elmia Subcontractor en föreläsning inför cirka 140 JTH-studenter som läser kurserna Industriell Ekonomi/Industriell ekonomistyrning på programmen inom maskinteknik, industriell produktframtagning och logistik.

- Det var positivt att ha föreläsningen på mässan och låta studenterna ta del av alla intressanta företag och produkter/tjänster som fanns där, säger Magnus Vårbrant.

Han tror att mässan gav många studenter inspiration, motivation och en insikt i framtida karriärmöjligheter inom industrin.

Utvecklade ett koncept på kort tid

51 civilingenjörsstudenter med inriktningen industriell produktframtagning samt studenter från masterprogrammen Product Design resp Production Engineering and Management genomförde en workshop på Elmia Subcontractor där på kort tid skulle utveckla ett koncept.

- För studenterna var detta en möjlighet att få använda sina förmågor på en oförberedd uppgift, identifiera möjliga komponenter och material för en konceptuell lösning, ta fram en pitch och presentera den på scen - allt på 5 timmar. Energin var stundtals intensiv bland studenterna och alla gjorde stora framsteg, säger Kerstin Johansen, professor i integrerad produkt- och produktionsutveckling på JTH och som ledde workshopen. Hon tycker att det här visar hur JTH bidrar till att utveckla framtidens arbetskraft och att samtalen man haft på mässan med sina industriella forskningsparters leder till ny, relevant kunskap att integrera i undervisningen.

JTH-studenter på Elmia Subcontractor.

JTH-studenterna som medverkade i workshopen tog fram en pitch, som de sedan presenterade på scen.

"Givande och inspirerande"

Isagel Josefsson som läser masterutbildningen Production Engineering and Management tycker att workshopen var givande och att det var inspirerande att se alla företag och möjligheter som fanns på Elmia Subcontractor. Hon deltog även i ett panelsamtal på Elmias stora scen med Kerstin Johansen, Linda Bergqvist, samverkanschef på JTH och Albin Sandberg, som läser masterutbildningen Production Engineering and Management på JTH. De pratade om studentnytta och framtidens arbetskraft. Albin Sandberg tycker att mässan ingav en känsla av hoppfullhet då många företag visade stort intresse för honom och de andra studenterna.

2022-11-22