Svenskt Aluminiums logga.

Svenskt Aluminium ny strategisk partner till JTH

Lars-Inge Arwidson, vd för Svenskt Aluminium.

Lars-Inge Arwidson, vd för Svenskt Aluminium.

Svenskt Aluminium som omfattar ett 50-tal medlemsföretag inom aluminiumbranschen är ny strategisk partner till JTH.
- Vi vill föra våra medlemsföretag närmare akademin, säger Lars-Inge Arwidson, Managing Director på Svenskt Aluminium.

Svenskt Aluminium har länge samarbetat med JU och JTH och Lars-Inge Arwidson framhåller att JTH har en stor grupp kompetenta forskare som succesivt breddat sin forskarkompetens inom aluminium för att möta forskningsbehovet gällande extrudering, valsning, bearbetning och ytbehandling. Lars-Inge Arwidson hänvisar även till att JTH 2018 tilldelades Stora Aluminiumpriset för sin forskning inom aluminium, ”nu och i framtiden.”

Svenskt Aluminium går in som den tredje strategiska noden till JTH, vid sidan av Träcentrum och Campus Värnamo.

"En spännande grupp företag"

- De kommer att stärka våra kontakter med en spännande grupp företag i en framtidsbransch med stort kompetensbehov. Partnerskapet är ett resultat av vårt redan nu starka samarbete med Svenskt Aluminium och ett kvitto på att JTH utgör navet för svensk aluminiumforskning, säger Ingrid Wadskog, vd för JTH.

Hon tycker att Svenskt Aluminium kompletterar de strategiska noderna Träcentrum och Campus Värnamo på ett bra sätt genom att man nu kommer att nå ett stort antal företag även inom aluminiumnäringen.

Fakta

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation som består av ett 50-tal medlemsföretag inom aluminiumbranschen och som sysselsätter cirka 5 000 personer i Sverige. Organisationens vision är att utveckla användning av aluminium och att det ska ses som ett naturligt val av material.

JTH:s stategiska industriella partners består av: Combitech, Fagerhult, Husqvarna, Saab, Scania och Thule Group.

JTH:s strategiska noder består av: Campus Värnamo, Svenskt Aluminium och Träcentrum.

2023-02-21