De tilldelades SPARK Award på välbesökt konferens

SPARK-konferensen vid Jönköping University.

Segerintervju med deltagare inom forskningsprojektet Reacts, som tog hem SPARK Award under SPARK-konferensen den 20 april.

Ett 100-tal personer kom till SPARK-konferensen vid Jönköping University (JU), som är plattform där forskare och lärare möter näringslivet. Forskningsprojektet Reacts tilldelades utmärkelsen SPARK Award.

- Väldigt roligt, naturligtvis, säger projektledaren Johan Karltun.

SPARK-konferensen.

Cajsa Lundberg, vd för Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad talade tillsammans med Ehsan Ghassemali, docent i material och tillverkning - gjutning, om hur små och medelstora företag kan nyttja den senaste forskningen.

SPARK-konferensen anordnas av Tekniska Högskolan (JTH) vid JU och årets tema var: ”Forskning som gör nytta där företagen finns - Akademins betydelse för industrins utveckling”. Stefan Wärn, Head of Operations Live Training, på Saab var en av fyra key note speakers på konferensen. Han pratade om kunskapsbyggande för framgångsrik systemutveckling och hade mycket positiva intryck från dagen.

"Finns möjlighet att gå snabbare framåt"

Han tar med sig att de behöver ta ytterligare steg på forskningsområdet och har redan börjat planera nya möten med JTH.

- Vi ser att det finns möjlighet för oss att gå snabbare framåt än vi gör i dag. Att skapa kunskap och förståelse runt teknologin och vad som går att göra med den i dag och i framtiden är väldigt viktigt för oss och det har forskarna på JTH väldigt bra koll på, säger Stefan Wärn.

Han tycker att SPARK-konferensen ger inspiration, fart framåt och ett större nätverk med andra företag.

"Industri- och kundnytta"

Cajsa Lundberg, vd för Lundbergs pressgjuteri i Vrigstad, understryker att industrin måste känna att de gör nytta i forskningsprojekten och att det efterfrågas vad de vill jobba med.

- Vi kan inte stå vid sidan och titta på, utan det blir mycket bättre om vi ingår i forskningsprocessen. Det måste vara industri- och kundnytta i projekten, att de är säljbara längre fram och det har vi goda erfarenheter av från JTH, säger Cajsa Lundberg.

Hon framhåller att små och medelstora företag som saknar egen forskning har särskilt stor nytta av att ingå i den här typen av samverkan eftersom de får del av den senaste forskningen och ett större nätverk med andra företag.

En dag full av inspiration och engagemang

Salem Seifeddine, forskningschef på JTH och programchef för SPARK, tycker att SPARK-konferensen var en dag full av inspiration och engagemang, som väckte nya tankar och förhoppningsvis leder till fler samarbeten.

- SPARK-konferensen har blivit en viktig arena för den industriella utvecklingen i regionen och vi ska vara stolta över det vi bidrar med. Det är ett verktyg för att främja tekniska framsteg och innovationer samt bevara och stärka den regionala och nationella tillverkningsindustrin, säger han.

Ska vara till nytta för företagen

"Handbok för första linjens chefer" har tagits fram av en grupp forskare och lärare på JU i samarbete med Fagerhults Belysning och Scania inom ramen för forskningsprojektet Reacts. I projektgruppen på JU ingår Johan Karltun, Anette Karltun, Karin Havemose, Denis Coelho, och Sofia Kjellström. Handboken ska i första hand vara till nytta för företagen hellre än den akademiska världen och Johan Karltun tycker det är roligt att Fagerhults Belysning och Scania är nöjda med den.

"En otroligt viktig position"

- Första är första linjens chefer en otroligt viktig position på ett företag för att verksamheten ska flyta bra, men det finns väldigt få publikationer om dem. Det är den vanligaste typen av chef och de jobbar med personal vars motivation är mer varierande än för chefer på tjänstemannanivå. Dessutom är det större osäkerhet i den operativa verksamheteten med fler störningar som kan inträffa, samtidigt som de ska leverera i tid och med rätt volym, säger Johan Karltun.

Handbok för första linjens chefer har laddats ned drygt 1 320 gånger och den tryckta upplagan på 400 exemplar har gått åt. Den digitala versionen av boken kommer framöver att översättas till engelska.

Ladda ned boken gratis här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se vår filmade intervju med deltagare från forskningsprojektet Reacts här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPARK Award, juryns motivering till Reacts

"Årets SPARK Award 2023 går till ett projekt som levererat, inte bara projektresultat, utan också praktisk nytta för de som står i frontlinjen i industrin. Genom projektet har det skapats förutsättningar som gör industriverksamheter mer hållbara och robusta, där chefer fått konkreta nycklar för att driva verksamhet i rätt riktning. Projektets slutprodukt, en handbok för första linjens chefer, visar att forskningsprojekt kan leda till omedelbar nytta och utveckling i industrin, och detta med strålande omdömen från deltagande företag!”

SPARK

SPARK är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Tekniska Högskolan, Jönköping University med fokus på kunskapsintensiv produktrealisering. Baserat på industriella behov utvecklar SPARK ny kunskap och kompetens i samarbete med industriella och akademiska partners.

2023-04-21