De gjorde sitt examensjobb i Manillas slumområden

Manilla, Filippinerna.

JTH-studenterna Zainab Al-Maliki och Wanessa Baross gjorde sitt examensprojekt på plats i Manilla på Filippinerna.

Zainab Al-Maliki och Wanessa Baross på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har gjort sitt examensarbete på plats i Manilla, Filippinerna, om människor som har kunnat flytta från stadens slumområden till nybyggda bostäder. På Xjobbsmässan den 1 juni visar de tillsammans med övriga avgångsstudenter på JTH upp sina examensarbeten för bland annat näringslivet.

Manilla på Filippinerna.

Zainab Al-Maliki och Wanessa Barosshar har undersökt hur livskvaliteten har förändrats för människor som har fått möjligheten att flytta ut från slumområden i Manilla.

Xjobbsmässan äger rum på Campus Arena vid Jönköping University och ett 70-tal grupper med en eller två avgångsstudenter ställer ut sina examensjobb. Zainab Al-Maliki och Wanessa Baross, som läser byggnadsutformning med arkitektur på JTH, har undersökt hur livskvaliteten har förändrats för deltagarna i ett återbyggnadsprojektet av slumområden i Manilla. Förutom att förbättra livssitutionen för fattiga människor syftar projektet till att minska påverkan av översvämningar och jordbävningar.

- Vi brinner båda för humanitärt arbete så det har varit väldigt roligt och givande att göra vårt examensarbete om det, säger Wanessa Baross.

Zainab och Wanessa samarbetade med flera arkitekter vid Mapúa University i Manilla och de kan se att levnadsstandarden har ökat betydligt för dem som ingår i projektet.

Delta mer aktivt i samhället

Genom att de nya bostaäderna ligger cenralt i Manilla kan de boende delta mer aktivt i samhället och ta del av sociala aktiviteter. De har även nära till jobb, skola, vård och sociala tjänster. De boende har varit med i planeringen av bostäderna, vilka har anpassats efter deras behov.

- Det här har varit en riktig ögonöppnare för oss och vi vill inspirera andra till att göra insatser för utsatta människor. Vi vill även betona vikten av hur Post Occupancy Evaluation-projekt (POE) kan bidra till att identifiera förbättringsområden i byggprojekt, säger Zainab Al-Maliki.

Ute efter juniora talanger

Kim Larsson, avdelningschef på tekniktjänstföretaget Etteplan, tar emot JTH-studenter för både praktik (NFK - Näringslivsförlagd kurs) och examensjobb.

- Jag har anställt flera JTH-studenter som haft sin praktik hos oss. Jag ser den röda tråden från praktik till examensjobb och sedan anställning. Många söker folk med erfarenhet, men jag är ute efter unika juniora talanger. Jag tycker det är bland dem man hittar riktigt drivna personer och jag kan hjälpa dem att nå sina ambitioner, säger han.

"Xjobbsmässan handlar om framtiden"

Kim Larsson brukar besöka Xjobbsmässan och kommer att göra så även i år.

- Jag är nyfiken på ny teknik och Xjobbsmässan handlar om framtiden. Där väcks tankar om ny teknik och studenterna är bra trendspanare. Det är även ett bra tillfälle att nätverka med studenter på. Vem vet, om fem, sju år kanske någon av dem är min chef eller kollega.

Läs mer om Xjobbsmässan här

Kim Larsson, Etteplan.

Kim Larsson, avdelningschef på tekniktjänstföretaget Etteplan i Jönköping.

Fakta

Post Occupancy Evaluations (POE) är en process som används för att samla in uppgifter om hur väl en byggnad presterar efter att den byggts och tagits i bruk. Genom POE samlas information om hur byggnaden används, om energiförbrukning, vattenanvändning och hur nöjda de boende är med huset.

Syftet med POE är att identifiera områden där byggnader kan förbättras. Den informationen används sedan för framtida byggprojekt för att skapa bättre boendemiljöer och högre levnadsstandard för de boende.

2023-05-29