Internationella JU-studenter bjöds in till företag på Elmia

JU-studenter på Elmia Subcontractor.

Ett 30-tal internationella studenter från Jönköping University var särskilt inbjudna till fyra företag på Elmia Subcontractor. De hörde företagens presentationer i hörlurar.

30 internationella studenter från Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University (JU) blev särskilt inbjudna till fyra företag på Elmia Subcontractor.

- Vi behöver dem och deras kompetens, säger Jonas Bjuhr, vd för Hydro Extrusion.

JU-studenterna deltog i Talent Attractions Walks och besökte företagen Hydro, Performance, Swede-Wheel och Östrand & Hansen AB på Elmia Subcontractor. Företagen presenterade sina verksamheter och berättade vad de kan erbjuda studenterna i jobbväg med mera.

- Vi fick möjligheten att träffa studenterna här på Elmia och enligt oss är det svårt att tacka nej till ett sådant erbjudande. Det här är människor med hög utbildning och stora kvaliteter, som gör oss bättre genom att exempelvis överkomma språkbarriärer, säger John Löv, marknadschef på Swede-Wheel.

Studentvandringarna på Elmia Subcontractor arrangerades av Region Jönköpings län tillsammans med Handelskammaren Jönköpings län, Elmia Subcontractor och Jönköping University samt med stöd från Europa Direkt.

2023-11-17