Utställning av Husqvarnakursen den 15 december

Den 15 december hålls utställningen av Husqvarnakursen på Science Park Towers i Jönköping. Då visas prototyper som studenter på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har utvecklat i samarbete med Husqvarna. Kursen har även resulterat i ett patent, som man får veta mer om på utställningen.

Husqvarnakursen, JTH.

På utställningen av Husqvarnakursen visas prototyper som JTH-studenter har utvecklat tillsammans med Husqvarna.

Temat för årets Husqvarnakurs är arborister och trädvårdsspecialister i full utrustning deltar i utställningen, som äger rum i JTH:s lokaler i Science Park Towers. Det är studenter som läser programmet Maskinteknik: Produktutveckling och design på JTH som vidarutvecklar och tar fram prototyper av Husqvarnaprodukter. Det är sekretess på det som har utvecklats under årets kurs, men på utställningen kommer det att finnas prototyper från tidigare år där man kan följa studenternas arbete från början till slut.

Utställningen av Husqvarnakursen, som är kostnadsfri och öppen för alla, invigs av Ingrid Wadskog, vd för JTH, och Andreas Rangert, President Light Agriculture Business Unit på Husqvarna.

Kursansvarig är Conny Larsson, universitetsadjunkt i industridesign på JTH.

Var: Science Park Towers i Jönköping.

När: 15 december, kl. 09.00-10.15, med efterföljande guidetur av Science Park Towers.

2023-12-12