Studenter visade upp prototyper av Husqvarnaprodukter

Husqvarnakursen.

Utställningen av Husqvarnakursen i Science Park Towers i Jönköping lockade mycket folk. Här pratar Eric Hermansson som bland annat jobbar med trädfällning och trädbeskärning med några JTH-studenter och andra.

En patentskyddad produkt visades upp på utställningen av Husqvarnakursen, där studenter på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) utvecklar prototyper i samarbete med Husqvarna.

- Förhoppningen är att den här kursen ska generera i riktiga produkter och händer det med en av tio prototyper är det värt väldigt mycket för oss, säger Andreas Rangert, President Light Agriculture Business Unit på Husqvarna.

Ingrid Wadskog, vd för JTH, och Andreas Rangert, Husqvarna.

Utställningen invigdes av Ingrid Wadskog, vd för JTH, och Andreas Rangert, President Light Agriculture Business Unit på Husqvarna.

Utställningen ägde rum i Science Park Towers i Jönköping den 15 december. Temat var arborism och prototyper inom trädfällning och trädbeskärning med mera från tidigare omgångar av Husqvarnakursen visades upp. Prototyperna som studenterna har tagit fram nu i höst är det sekretess på.

Den så kallade Husqvarnakursen heter egentligen Produktutvecklingsprojekt och det är studenter som läser tredje året av programmet Maskinteknik: Produktutveckling och design på JTH som tar fram nya prototyper av Husqvarnas produkter. Patentet som visades upp gäller en tillbehörsprodukt som läser av bränslenivån i Husqvarnas motorsågar.

"Visar att man kan gå hela vägen"

- Det visar att man kan gå hela vägen. Om det blir en produkt eller inte i slutändan vet man aldrig, men tar vi ett patent så finns det en väldigt stor tro på idéen, säger Andreas Rangert.

Han framhåller att Husqvarnakursen har blivit en viktig del i Husqvarnas samarbete med JTH och att den genererar i många bra idéer till företagets utvecklingsavdelning.

- Vi får bra kontakt med studenterna som läser kursen och ser många av dem som potentiella medarbetare hos oss framöver. Det är bra standard på utbildningarna på JTH, varför vi också är strategisk partner till dem. Vi jobbar med andra högskolor också, men JTH är den som ligger närmast oss och som vi har mest samarbetar med.

Studenterna Leon Kärvebod och Edvin Johnsen.

JTH-studenterna Leon Kärvebod och Edvin Johnsen ser Husqvarnakursen som en bra erfarenhet.

"Guldstjärna i år igen"

Andreas Rangert framhåller att kursansvarige Conny Larsson, universitetsadjunkt i industridesign på JTH, är väldigt drivande i sin roll och bra på att skapa intresse för Husqvarnakursen. Conny Larsson berättar att Husqvarna efter utställningen tar med prototyperna till sin primärutvecklingsavdelning och att studenterna som gör sitt examensjobb på Husqvarna då brukar få arbeta vidare med sin prototyp. Han tycker att studenterna har blivit allt bättre på att presentera och sälja in sin idé och nämner att årets kursdeltagare har fått mycket beröm från flera håll på Husqvarna.

- Så det blir guldstjärna i år igen, säger han och ler.

"Supervärdefull erfarenhet"

JTH-studenterna Leon Kärvebod och Edvin Johnsen tycker det har varit kul och intressant att jobba med Husqvarna och att de har lärt sig mycket nytt. De gillade att ta fram en prototyp hands-on och få den att fungera som de ville.

- Kursen ger en bra bild av vad man kan förvänta sig i arbetslivet och hur ett stort företag som Husqvarna jobbar, säger Leon Kärvebod.

- Det är supervärdefullt att ha den här erfarenheten med sig. Det kanske ligger ganska nära det man kommer att göra i arbetslivet sen, säger Edvin Johnsen.

2023-12-20