Samverkan och regional utveckling i fokus under besök

Kerstin Johansen, forskningschef på JTH.

Kerstin Johansen, forskningschef på JTH och programchef för SPARK, berättade vad SPARK kan bidra med för besökarna från regionen med flera myndigheter.

50 personer som jobbar med regional utveckling på Region Jönköpings län och andra myndigheter i landet besökte den 7 februari Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) för att lära sig om skolans samverkan med näringslivet genom forsknings- och utbildningsmiljön SPARK.

Besöket skedde i samband med att Region Jönköpings läns hade en konferens med temat platsens betydelse för regional utveckling.

- Inom SPARK jobbar man väldigt näringslivsnära och det är tydligt hur viktig platsen är för god samverkan. JTH är världsledande inom gjuteriteknik och hela processen med produktutveckling och materialutveckling sker lokalt, säger Micael Ragnar, regionutvecklare på Region Jönköpings län.

Han tyckte det var roligt att komma till JTH och hoppades kunna inspirera konferensdeltagarna som deltog i besöket att ta med sig goda exempel från SPARK att jobba vidare med på hemmaplan. Han nämner att många företag i Jönköpings län är bra på att se möjligheterna och ta till sig det som JTH och SPARK erbjuder i form av kompetensutveckling, produktutveckling och innovation med mera.

Bidrar till regional utveckling

Kerstin Johansen, forskningschef på JTH och programchef för SPARK tycker att besöket från Region Jönöpings län med flera myndigheter visar på vikten av att JTH genom SPARK bidrar till regional utveckling gällande såväl näringslivs-, kompetens- som samhällsutveckling.

- Genom att stödja utvecklingen av ökat kunskapsinnehåll i processer och produkter bidrar vi till att stärka den globala konkurrenskraften för svensk industri. Vi ser att forskning och utbildning inom SPARK grundas på behoven hos både regionala och andra svenska företag. Därför utgör samproduktion själva kärnan i SPARKs verksamhet, säger Kerstin Johansen.

Linda Bergqvist, samverkanschef på JTH, betonar att JTH alltid har arbetat nära industrin för att säkerställa att skolan har relevanta utbildningar och efterfrågad forskning.

- Att alla våra studenter på grundnivå gör praktik är bara ett sätt att säkerställa att studenterna får testa teorin i praktiken och dessutom börja bygga nätverk redan under studietiden, säger Linda Bergqvist.

Micael Ragnar, regional developer at Region Jönköping County.

Micael Ragnar, regional developer at Region Jönköping County.

2024-02-09