Stipendium till Per Risbergs minne delas ut till Linda Bergqvist

Per Risbergs Minnesfond delar årligen ut stipendium till någon som gjort en betydande insats för att stärka samverkan och internationalisering mellan Jönköping University (JU) och dess intressenter (näringsliv och offentliga organisationer). 2024 års stipendium går till Linda Bergqvist, samverkanschef på Tekniska Högskolan (JTH) vid JU.

Linda Bergqvist.

Linda Bergqvist.

Linda Bergqvist är sedan 2021 samverkanschef på JTH, men har varit ansvarig för samverkan på JTH sedan 2016, där man av tradition har mycket samarbete med det omgivande samhället. Idag har JTH mer än tusen partnerföretag inom utbildning och forskning.

– Jag är både stolt och glad. Vi har ett starkt samarbete med näringslivet som ständigt utvecklas. Exempelvis har vi under de senaste åren bland annat utvecklat de strategiska partnerskapen med flera företag och organisationer inom både utbildning och forskning. Våra strategiska partners är idag starkt engagerade i vår verksamhet och bidrar till vår utveckling, säger Linda Bergqvist.

Stipendiet, som uppgår till 30 000 kronor, delas ut efter samråd med Jönköping University och Handelskammaren Jönköpings län. Priset har delats ut fyra gånger tidigare och Linda Bergqvist kommer att få motta priset den 4 maj under Akademisk högtid.

Linda Bergqvist menar att JTH:s fokuserade arbete för samverkan ger resultat.

– Genom utvecklingen av samverkansarbetet har JTH också blivit internationellt ackrediterade av ACEEU (the Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities) inom samverkan. Något som visar vad vi står för – Samverkan på riktigt, avslutar Linda.

Se Linda Bergqvist kommentera priset här nedan.

Motivering:

"Linda Bergqvist blev samverkanschef på JTH 2021. Hon tog vara på den tradition som redan fanns av samverkan men tillförde ett mer systematiskt arbete och utvecklade nya arbetssätt som tydliggjorde den ömsesidiga nyttan för JTH och dess samarbetspartners. En systematisk mätning och uppföljning innebär att mätbara mål kan sättas.
Linda har varit en drivande kraft inom SPARK – JU:s utbildnings- och forskningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – att etablera strategiska partnerskap med utvalda företag. Samverkan har härigenom lyfts från en operativ till att också ha en strategisk nivå. Inom SPARK har Linda skapat SPARK-EKG – ett mätverktyg för att under ett projekts gång och vid sluttidpunkten utvärdera samverkansförmågan.
Vid ACEEU:s ackreditering av JTH har betyget ”excellent” getts för ledarskapet kopplat till samverkan, vilket är ett kvitto på att det systematiska arbetet gett goda resultat.

Lindas insatser är gjorda i Per Risbergs anda om vikten av samverkan och att ett styrsystem finns för detta och till stor nytta för JTH och de samverkande företagen i fortsatt växande antal projekt."

2024-02-19