Samarbeta

Samproduktion med industripartners och andra aktörer i samhället är nyckeln till vår forsknings- och utbildningsverksamhet. Ett samarbete med SPARK kan ta olika former - forskningssamarbeten, studentprojekt och examensarbeten är några exempel.

Delta i forskningsprojekt

SPARK omfattar forskning inom flera olika områden, såsom logistik, IT, gjuteri och ortopedisk teknik. I varje projekt arbetar våra forskare tillsammans med ett antal externa partners. Forskningsinnehållet och omfattningen baseras på behoven hos de företag (eller andra organisationer) som är involverade i projektet.

Vi är alltid intresserade av att hitta nya och fruktbara samarbeten inom området för kunskapsintensiv produktutveckling. Om du är intresserad av att utveckla ny kunskap och kompetens tillsammans med oss, är du välkommen att kontakta SPARKs Programchef, Professor Mats Jackson.

Arbeta med våra studenter

SPARK handlar inte bara om forskning utan även om att utveckla den kompetens som svenska tillverkningsföretag behöver för att lyckas i framtiden. Det innebär två saker: samutveckling av nya utbildningsprogram med industrin och samarbete mellan företag och studenter på olika nivåer.

Det finns flera olika sätt att arbeta tillsammans med  våra studenter på Jönköping University. Genom praktikplatser, studentprojekt och studentuppsatser. Företag får en möjlighet att få en kontakt med våra studenter och på så vis hitta sina framtida anställda. Studenterna kan bidra med nya innovativa idéer och komma med aktuell kunskap, samtidigt som de får möjligheten att utöva sina färdigheter ute i verksamheten.

Om du är intresserad av att samarbeta med studenter inom området för kunskapsintensiv produktutveckling, är du välkommen att kontakta Mats Jackson.

Flera sätt att samverka. Vad passar dig?

Vi har tagit fram 7 teman, 30 erbjudanden och oändliga möjligheter med fokus på samverkan. Här är ditt behov i centrum. 

Våra 7 teman är:

  • Kompetensförsörjning
  • Kompetensutveckling
  • Inspiration
  • Nätverk
  • Stärk ditt varumärke
  • Internationalisering
  • Kommunikation

Mer information om våra teman och alla våra erbjudanden hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-04-15