Forskning - verksamhetsnära och interaktiv

Skolchefsinstitutet erbjuder forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans engagerar oss i ett gemensamt kunskapande kring ledarskap och verksamhetsutveckling utifrån skolchefsperspektivet.

Det finns ett behov av att utveckla kunskap om skolchefens specifika uppdrag. Genom att arbeta utifrån ett interaktivt förhållningssätt kan vi säkerställa att kunskapsutvecklingen har sin ena fot i den konkreta verksamheten och den andra i de akademiska metoderna. Det här ger en kunskap som medverkar till förändring i enskilda organisationer samtidigt som den bidrar till den generella kunskapsmassan.

Här hittar du rapporter från Skolchefsinstitutet, i pdf-format:

1:2017: Rapp, S. & Skoglund, P. Skolans juridifiering – Ett skolchefsperspektiv.PDF (pdf, 1.7 MB)

2:2017: Rapp, S. Skolchefen och en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.PDF (pdf, 757.9 kB)

1:2018: Bjursell, C. & Sjödahl, C. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i kommunens styrdokument.PDF (pdf, 1.2 MB)