Skolchefsinstitutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Institutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap.

Under 2019 gjordes en stor nysatsning inom Skolchefsinstitutet, genom att en professor och två ytterligare forskare anställdes i gruppen. Forskningen har växlat upp och det finns en rad intressanta resultat att vänta framöver.

Läs mer

Skolchefsinstitutet kommer att erbjuda forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med både individens ledarskap och verksamhetsutveckling.

Lene Foss, professor

Mikael Segolsson, lektor

Ann Ludvigsson, lektor

Liz Browne,affilierad forskare

Svein Tvedt Johansen, affilierad forskare

Jabil Seven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., doktorand

Martin Eksath Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., doktorand