Utbildning – flexibel och individanpassad

Skolchefsinstitutet erbjuder forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans engagerar oss i ett gemensamt kunskapande kring ledarskap och verksamhetsutveckling utifrån skolchefsperspektivet.

Skolchefen är skolans högste chef och därmed den som ytterst ansvarar för huvudmannens expertis och kontinuitet i utbildningens organisering och ledarskap. För att uppnå, bibehålla och utveckla denna expertis erbjuder vi utbildning på olika nivåer i det akademiska systemet. För den som behöver kan det vara aktuellt med program eller kompletterande kurser på grundnivå. Därefter kan individen utifrån egna önskemål bygga på med masternivå, doktorandnivå eller nischade uppdragsutbildningar enligt önskemål.

Aktuella utbildningar

Under våren 2020 planerar Skolchefsinstitutet att erbjuda tre utbildningar:

  • Förbättringskunskap I. Att leda förbättringsarbete inom skolväsendet (avancerad nivå)

Antal poäng: 7,5 hp (kvartsfart)
Utbildningen vänder sig till dig som redan är skolchef eller till dig som vill förbereda dig för ledarskap på högre nivå inom skolväsendet, exempelvis områdeschef, gymnasiechef, förvaltningschef inom förskola och skola. Kursen syftar till att utveckla förståelse för och kunskap om hur man som ledare tillsammans med underställda chefer och övriga medarbetare driver verksamhetsutveckling i syfte att förbättra förutsättningarna för barn och elever att lära. Kursen behandlar teorier, metoder och strategier vid förbättringsarbeten. Detta är en modul som kan ingå i en masterexamen.
Förbättringskunskap II kommer att erbjudas våren 2020.

  • Digitalisering och implementeringsprocesser i skolan I (avancerad nivå)

Antal poäng: 7,5 hp (kvartsfart) OBS! Kursen går på engelska
Den här kursen förbereder skolledare, lärare och forskare för att fatta välgrundade beslut och vidta balanserade åtgärder angående digitalisering i skolan. Digitaliseringen av utbildningssektorn är en av de mest brännande frågorna nationellt och internationellt. Trots globala gap har skolor i många länder en relativt lång historia av att använda digitala verktyg. Men är det tillräckligt att implementera digitala verktyg om undervisningsmetoderna fortfarande är desamma? För att fullt ut dra nytta av fördelarna med digitala verktyg och resurser i skolan krävs en bedömning av det pedagogiska eller administrativa mervärdet, samt av om verktyg bara har ett nyhetsvärde och/eller innebär begränsningar. Oavsett nationella regleringar och mål genomförs den reella digitaliseringen i skolsammanhang på en lokal nivå.

  • Att leda pedagogisk verksamhet I. Rekryteringsutbildning för förskolechefer och rektorer (grundläggande nivå)

Antal poäng: 7,5 hp (kvartsfart)
Förskolechefen/rektorn har avgörande betydelse för utvecklingen av förskolans och skolans undervisning, lärande och resultat. Det är förskolechefen/rektorn som skapar förutsättningar för den pedagogiska verksamheten i skolan. Framtida behov av skickliga och engagerade ledare inom förskola och skola är stort. Den här kursen vänder sig till sökande som är intresserade av att ta ett ledningsuppdrag inom förskola/skola. Främst vänder sig kursen till sökande som har sikte på att bli förskolechef/rektor men är även lämplig för dem som vill få en inblick i dessa ledningsuppdrag.

Observera att ansökningsperiod för alla utbildningarna är under hösten 2019!

Sidan uppdaterad