Landets sårbara platser #COVID-19 #påsklov

2020-03-20

I veckan kom en sammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.från de italienska myndigheterna som visade på vilka som hittills avlidit i landet. Den visar bland annat på hur män varit mer sårbara än kvinnor (59,3 procent av de avlidna är män), men också hur ålder varit en kritisk faktor:


alt


alt

Redan vid 60 år och uppåt ser vi en ökning. 9,32 procent av de som avlidit har varit i åldern 60-69 år. Sedan sker ytterligare en ordentlig ökning i åldern 70-79 år. 35 procent av de avlidna har varit i denna ålderskategori. Åldern 80-89 har stått för den högsta andelen (41,6 procent). De över 90 (som av naturliga skäl utgör en mindre grupp av populationen) står för nästan 10 procent.

Baserat på denna info tänkte jag se hur stor andel av befolkningen som består av dessa äldre grupper. Det är viktigt att påpeka att många studier även pekar på att man är mer sårbar om man har andra bakomliggande sjukdomar. Detta har jag dock inte någon information om i detta sammanhang.

Jag tittar på andelen 60 år och uppåt, 70 år och uppåt samt 80 år och uppåt. Den sistnämnda skulle då utgöra de som har högst andel som kanske kan ses som allra mest utsatta. Kartorna som följer visar på respektive grupps andel där de röda ytorna visar kommunerna med högst andel, medan de gröna visar den lägsta andelen):

alt
alt
alt

Vi ser en klar dominans av röda områden i norra delarna av landet. Det finns även en rad röda ytor i Värmland, i Dalarna samt i de sydöstra delarna av landet. Däremot är ytorna betydligt grönare i våra storstadsregioner – de platser som nu har flest påvisade fall.

Given den demografiska fördelningen skulle det potentiellt kunna utgöra ett ännu större hot för en större del av befolkningen i kommunerna om vi ser en bred spridning till dessa områden. Här är även avstånd till akutsjukvård ofta längre. Kartan nedan som jag tagit från rapporten En akut bild av Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar var vi hittar våra akutsjukhus runt om i landet:

alt

I samma rapport finns det även kartläggning över hur lång tid det skulle ta för de som bor i regionen att ta sig till akutmottagningen:

alt

I Stockholm bor 97 procent max en halvtimme från en akutmottagning. I Skåne är det 95 procent och i Västa Götaland 87 procent. Men så ser inte läget ut i områden i många andra delar av landet, inte minst där vi hittar många av våra attraktiva skidorter.

Här är det dock viktigt att tillägga att jag INTE är en expert på något vis då det gäller spridning eller bekämpning av virus och dess spridning. Dessa frågor lämnar jag med varm hand (och förtroende) över till de som kan detta.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att både demografi och tillgång till akutsjukvård ser olika ut beroende på var vi befinner oss i landet Det är inte heller svårt att tänka sig hur utvecklingen skulle kunna påverkas om en stor mängd individer i de hittills mest drabbade storstadsregionerna väljer att åka till vissa av de röda områdena under påsklovet för att åka skidor. En spridning här skulle påverka en större andel av befolkningen som alltså är äldre, samtidigt som avstånden till akutsjukvård i många fall är väsentligt mycket längre än i Stockholm.

Det tycks alltså som att Folkhälsomyndigheten har mycket goda skäl att avråda från resande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under påsklovet.


Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.