COVID-19 och befolkningsstorlek per 10 april

2020-04-10

Häromdagen kom beskedet från Folkhälsomyndigheten att kurvan eventuellt håller på att planas ut i Stockholmsregionen men att den fortfarande kan vara på uppåtgående i resten av landet. Man meddelade även att man skulle analysera mobiltrafik för att se hur vi rör oss i landet. Men låt oss ta en uppdaterad titt på hur antalet dödsfall per invånare ser ut i våra regioner baserat på de siffror som finns publicerade hos Folkhälsomyndigheten den 10 april. Det tycks finnas en viss lag i datan. Exempelvis gick Gotland ut igår och meddelade att de just haft sitt första dödsfall. Detta finns inte med i den data jag idag plockat upp från deras web. Med det sagt så ser dagens siffror ut enligt följande:


alt


alt

Sörmland, Stockholm och Dalarna har fortfarande flest dödsfall per invånare. Gävleborg, Uppsala och Östergötland har gått om Jönköping sedan den 5 april som var senast jag uppdaterade siffrorna. Den 5 april var det 4 regioner som hittills inte haft ett enda dödsfall. Nu är det alltså två (enligt FHMs hemsida) eller eventuellt enbart en region (givet Gotland).

Tar vi en titt på en karta istället och låter kartprogrammet dela in regionerna i grupper (så kallade natural breaks) så blir kartan enligt följande:

alt

Här ser man hur Sörmland och Stockholm är i en kategori för sig (mörk svart), men även hur ett band längs med västra delarna av landet fortfarande är vitt (liksom Blekinge och Kronoberg).

På motsvarande sätt gjorde jag en indelning av läget den 26 mars, dvs. för cirka två veckor sedan. Kartan nedan visar läget då:

alt

Även då hade Sörmland och Stockholm högre per capita-värden än resten av landet. Dock ser vi att Västernorrland och Gävleborg har tillkommit snabbt sedan dess (se kartan ovan).

Men låt oss behålla kategorierna från den 26 mars och nu istället infoga värdena från den 10 april för att se hur läget har förändrats sedan dess:

alt

Idag, två veckor senare, så hamnar stora delar av landet i samma kategori som Sörmland och Stockholm låg i för två veckor sedan (men notera att den röda kategorin nu har ett högre maxvärde eftersom de högsta värdena per invånare ökar konstant). Få platser är som sagt gröna (utan dödsfall). Dalarna ligger relativt sett kvar på samma läge som då. Värmland ligger kvar på samma nivå som för två veckor sedan. Men skillnaden mellan dessa båda kartor visar tydligt hur det läge som rådde i Sörmland och Stockholm för två veckor sedan idag råder i stora delar av landet (sett per invånare).


Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.