COVID-19 och befolkningsstorlek per den 20 april

2020-04-21

De dagliga uppdateringarna av dödssiffror har nästan blivit till en (obehaglig) rutin. Fortfarande är det i högst grad Stockholmsregionen inkl. Sörmland som är påverkad (i relation till sitt invånarantal). Här har talen varit högst i landet under en lång tid. Samtidigt dröjer det inte så många dagar förrän många andra delar uppnått samma höga tal (men då har de förstnämnda redan uppnått ännu högre tal).


alt

Tabellen nedan visar läget i regionerna per den 20 april:

alt

Skulle man omvandla tabellen till en karta så ser den ut enligt följande:

alt


Just det faktum att den kategori som är högst i landet en dag bara några veckor senare är samma nivå som många andra delar av landet uppnått visas ganska tydligt i kartorna nedan. Den första kartan visar läget (dödsfall per 10 000 invånare) den 5 april:

alt

Om vi behåller samma färgindelning (och endast justerar toppvärdet i den högsta kategorin) så får vi följande kartor med fem dagars mellanrum.

Först den 10 april:

alt

Sedan den 15 april:

alt

Och nu senast med dagens siffror (den 20 april):

alt

Dock finns det vissa områden som konstant ligger på en lägre nivå. Det är till viss del områden som har en lägre grad av sin befolkning boende i en tätort. Figuren nedan visar detta:

alt

Regioner som Gotland, Jämtland Härjedalen samt Värmland – samtliga med lägst andel av sin befolkning boende i en tätort – är också regioner med låga dödstal per invånare. Däremot innebär det inte per definition att regioner med en hög andel boende i tätorter också har höga dödstal per invånare. Ett sådant exempel är Region Skåne som efter Region Stockholm har högst andel boende i en tätort men ändå låga dödstal per invånare.

Som alltid vill jag tillägga att jag absolut inte är någon expert på virus eller spridning. Dock tycker jag att det är intressant att följa hur spridningen utvecklas i våra regioner och om det går att se några mönster i utvecklingen.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.