Så här förändrades läget på en vecka #COVID-19*

2020-04-30

Siffror fortsätter att komma in över antalet smittade och döda, såväl i landet som i övriga världen. Jag har försökt att följa läget i svenska regioner under en tid för att se hur saker och ting förändrats. Så låt oss se på vad som hände med antal döda justerat för regioninvånarantal mellan den 20:e och 27:e april:


alt


alt

De blå staplarna visar läget den 20:e och de orange läget den 27:e (dvs. en vecka senare). Klart är att Sörmland och Stockholm har varit värst drabbat. Men om man tittar på jämförelsen mellan den blå och orange stapeln så får vi en uppfattning om hur förändringen har varit.

Och även om staplarna är långa för Sörmland och Stockholm så har ökningstakten varit relativt lägre än i andra regioner. Här har till exempel Västmanland haft en relativ ökningstakt som är högre. Det gäller även Örebro och inte minst Jämtland Härjedalen.

Ett annat sätt att titta på samma siffror är att se på följande kvot:

alt

Vi tittar alltså på andelen döda som regionen representerar och sätter den i relation till andelen av landets befolkning som regionen representerar. Siffran 1 motsvarar då att antalet dödsfall som regionen haft står i proportion till den andel av landets befolkning som regionen utgör. En siffra under 1 innebär att man har en lägre andel än ”förväntat givet befolkningsstorleken” och en siffra över 1 visar det motsatta.

Grafen nedan visar kvoten för samtliga regioner i landet:

alt

Vi har alltså fyra regioner som ligger över kvoten 1: Sörmland, Stockholm, Dalarna och Västmanland. Uppsala ligger nära kvoten 1, medan övriga regioner ligger under 1 fortfarande.

Men vi kan säkert utgå från att siffrorna kommer att förändras många gånger till framöver.

*En tidigare variant av denna bloggpost har visat ett felaktigt värde för Västernorrland. En uppmärksam twitterföljare uppmärksammade detta (TACK till Leonard Wallentin!). Denna bloggpost innehåller alltså uppdaterade värden som är korrigerade.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.