Utvecklingen av COVID-19 i regionerna den senaste månaden

2020-05-13

Jag har sedan pandemins start försökt att uppdatera siffrorna som rapporterats in från svenska regioner om antalet avlidna i COVID-19. Klart är att Stockholmsregionen (inkl. närliggande Sörmland) var det område som drabbades allra hårdast redan från start och där högst antal dödsfall fortsatt att rapporteras in.


alt

En tanke är att detta är den region där det också bor flest människor i landet och att det därför skulle kunna förklara att så många har gått bort här. Men även om vi justerar för antal invånare så är området hårdast drabbat.

Figuren nedan visar hur utvecklingen av dödsfall i COVID-19 har utvecklats, vecka för vecka, under den senaste månaden. Jag utgår från de värden som rapporterats om på måndagar efter helgen:

alt

Vi kan se att Stockholm och Sörmland är i en kategori för sig men väsentligt högre dödstal per invånare. Värt att notera är också att Sörmland låg något före Stockholm den 20/4 och 27/4 men att Stockholm därefter har gått om. Dalarna hade höga siffror redan den 20 april och ligger fortfarande direkt efter Stockholm och Sörmland. Dock hade Västmanland en större ökning mellan den 20/4 och 27/4.

Figuren vittnar också om att läget skiljer sig väsentligt åt runt om i landet. Stockholm har precis passerat 7 dödsfall per 10 000 invånare, medan Värmland, Skåne, Kalmar, Västerbotten, Gotland och Blekinge fortfarande ligger under 1 dödsfall per 10 000 invånare. Detta gör säkert det svårt att till exempel ge generella riktlinjer för vad som kommer att gälla i sommar, något som turistnäringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.säkert just nu går och väntar på.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.