Synen på vaccinationerna under pandemin

2023-05-05

Under 2020 gick världens forskare samman i högre grad än någon gång innan och resultatet blev att vaccin mot Covid-19 togs fram snabbare än vad någon hade kunna drömma om i pandemins inledningsfas. I slutet av december 2020 påbörjades de första vaccinationerna i den svenska befolkningen och de fortsatte mer eller mindre under hela 2021.

Foto: Spencer Davis från Pixabay

I skrivande stund har cirka 85 procent av den svenska befolkningen tagit minst 2 doser av vaccinet och cirka 67 procent har tagit 3 doser eller mer.

Men hur såg man egentligen på de vaccin som var på väg – innan själva vaccineringen var på plats och hade påbörjats. Under 2020 ställdes en fråga i enkäten från SOM-institutet om huruvida man planerade att vaccinera sig om ett vaccin hade tagits fram. Resultatet redovisas i tabellen nedan:

Vaccinationer

Här ser vi en stor skillnad mellan de yngre och äldre åldersgrupperna. Cirka 70 procent av de i åldern 70 år och över uppgav att det var ganska eller mycket troligt att de skulle komma att vaccinera sig. I ålder 16 till 59 år var siffran bara cirka 44 procent. I den bland de äldre sa bara knappt 16 procent att det vara ganska eller mycket osannolikt att de tänkte vaccinera sig. I gruppen 16 till 59 år var motsvarande siffra över 32 procent.

Det fanns med andra ord en större skepsis mot de vaccin som var på väg i yngre åldrar än i äldre. Detta kanske delvis kan förklaras av att, de visserligen ovanliga men ändå befintliga, bieffekterna från vaccinationerna mot svininfluensan fortfarande var relativt färska i mångas minne. Det skulle också kunna bero på att äldre individer har upplevt många svåra sjukdomar förr i tiden som man idag kan vaccinera sig mot och som därför har en mer positiv syn på vaccinationer i allmänhet.

Oavsett så ser vi alltså en klar skillnad mellan olika åldersgrupper då det gäller sannolikheten för att man hade tänkt att vaccinera sig mot Covid-19 när möjligheten uppstod. Vi vet också idag att en högre andel faktiskt valde att vaccinera sig, vilket skulle kunna vara en följd av den information som förts ut om vaccinationerna under resans gång.

Fanns det då någon skillnad i synen på vaccinen beroende på var man bodde? Det ska vi titta närmare på i nästa bloggpost.

Covid-19 effects on life-quality

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.