”Dåligt väder i svensk ekonomi”

2020-09-25


Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Denna bild av svensk ekonomi gav finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff för barn och unga den 22 september, som hon höll tillsammans med Åsa Lindhage, jämställdhetsminister och ansvarig för regeringens arbete med att stärka barns rättigheter.

Den 21 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till Riksdagen. En ca 10 kilo tung höstbudget med utökade satsningar på barn och ungdomar. Extra medel ges till kommuner och regioner, sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden för att exempelvis stimulera det brottsförebyggande arbetet.

Utökade medel planeras för ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis är andra prioriterade områden samt ökad tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter.

Barnombudsmannen (BO) kommenterade i veckan statsbudgeten och betonar vikten av att de extra medel som ges till kommuner och regioner används för att säkerställa exempelvis tillgång till hälso- och sjukvård (t.ex tillgång till stöd via BUP) och socialtjänstens arbete för att stötta föräldrar och barn i utsatta livssituationer. BO uppmanar också regioner, kommuner, regering och riksdag att i pågående budgetarbete inkludera noggranna barnrättsanalyser med barnkonventionen som grund.

Det är blåsigt i svensk ekonomi. För barn och ungdomar behövs nu satsningar som stöttar verksamheter där barn tillbringar mycket tid och till verksamheter som ska stötta barn och familjer som är i behov av olika sorters stöd. I budgeten föreslås en höjning av underhållsstödet för att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar-något som kan bidra till en ökad levnadsstandard för familjer i ekonomiskt utsatta situationer.

UNICEF-Sverige är en av de organisationer som arbetar för att mildra konsekvenserna av pågående pandemi för barn och ungdomar. Konsekvenserna av pandemin i form av försämrad samhällsekonomi med exempelvis ökad ekonomisk och social utsatthet slår hårdare mot barnen än själva sjukdomen i sig. I oktober spelar jag in en ny podcast med UNICEF-Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt, där vi bland annat kommer att samtala kring vikten av att barns rättigheter sätts i centrum i arbetet med AGENDA 2030.  I budgetpropositionen för 2021 föreslås också ett institut för mänskliga rättigheter, något jag med intresse kommer att följa utvecklingen av.

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.