Hur skapar vi en minnesvärd och trygg jul för barn och hur når vi ut med budskapet?

2023-12-22

Jag har sedan 2020 haft möjligheten att jobba lite extra med att sprida forskning och belysa frågor som rör barn och ungdomars situation i relation till pågående samhällsfrågor. I årets sista blogg anammar jag AI verktyget ChatGPT och ställer tre frågor kring barn och julen.

Foto: Jenko Ataman @ Adobe Stock

1. Vad är viktigt för barn under julen?

Svar: Barn tycker ofta att gemenskap, traditioner och spänningen kring julklappar är viktiga under julen. Att skapa minnen och dela glädje med familj och vänner är också betydelsefullt för dem

2. Vad ska vuxna tänka på för att barn ska ha en bra jul?

Svar: För att barn ska ha en bra jul är det viktigt att vuxna skapar en trygg och kärleksfull atmosfär. Att inkludera dem i jultraditioner, i förberedelser och att vara närvarande under firandet bidrar till en positiv upplevelse. Att lyssna på barnens önskningar och att skapa minnesvärda stunder är också betydelsefullt.’

3. Vad kan barn oroa sig för inför jullovet?

Svar: Barn kan oroa sig för olika saker inför jullovet, förändrade rutiner, att inte få de julklappar de önskat sig eller att vara ifrån sina vänner. Även om julen är en glädjefylld tid är det viktigt att vara lyhörd för barnens känslor och ge utrymme för öppen kommunikation om eventuella bekymmer de kan ha

Av de svaren som ges via ChatGPT slås jag av att det är mycket fokus på vuxennärvaro, att låta barnen säga hur de upplever saker och låta deras röster vara viktiga samt att skapa minnen tillsammans. Detta är kanske något som de flesta av oss som läser bloggar som denna tänker är viktigt. Kanske det ibland faller bort i allt som ska fixas och ordnas de sista dagarna inför jul. I flera av de undersökningar som kommit under året kring barn och ungdomars situation i samhällets lyfter barnen själva fram just vikten av att ha en vuxen som lyssnar. En anledning till att man inte berättar för en vuxen om man varit utsatt för hot eller trakasserier kan vara att det helt enkelt inte fanns någon vuxen att berätta för.

Barn vill ha och behöver vuxna som finns där, kanske inte alltid med lösningar men som någon som tar en stund att lyssna på just det enskilda barnet eller barngruppens perspektiv. Det finns många personer runt om i landet som gör detta med bravur ofta med begränsade medel. Jag hoppas att politiker och beslutsfattare fortsätter att prioritera resurser till verksamheter som jobbar för att barn och ungdomar får den utbildning, hjälp och stöd de har rätt till.

Just under julen är det många barn och ungdomar som borde få fokusera på att vara stolta över att ha klarat ytterligare en termin och som nu kan få slappna av och ha det bra hemma men i stället har en klump i magen över hur atmosfären och stämningen hemma kommer att bli under jul. Jag hoppas att alla vuxna som läser detta har möjlighet att skapa en fin och trygg jul för sina egna eller kanske andras barn. Det kommer att betala tillbaka en dag i form av barn som får fina och minnesvärda stunder att se tillbaka på den dag de kanske ska göra detsamma för sina egna eller andras barn.

Under de senaste åren har jag haft möjligheten tack vare Hamrin Foundation och Jönköping University att arbeta med det som kallas den tredje uppgiften, som handlar om nyttogörandet och högskolans uppdrag att samverka med det omgivande samhället och allmänheten. Detta är viktigt av olika anledningar, dels för att göra forskning och dess resultat förståeliga och hanterbara för en bredare publik och inte bara andra forskare, dels för att skapa en förståelse för forskningen och vetenskapen.

I min roll som Hälsohögskolans representant för Vertikals har jag skrivit om frågor som jag velat belysa kring barn och ungdomars rättigheter. Jag har också försökt att påverka frågor som i olika utsträckning haft en potentiellt negativ påverkan på barn, tex besparingar inom skola och förskola. Jag har skapat podcasts med inbjudna gäster för att belysa barns rättigheter på ett nationellt, regionalt och lokalt plan. I arbetet med detta har jag fått en insikt om hur mycket viktigt arbete som görs runt om i landet av viktiga vuxna och modiga barn. Jag ser också att det finns mycket kvar att göra och även om mitt uppdrag för Vertikals avslutas vid årsskiftet ser jag fram emot att fortsätta att bidra med en och annan blogg, podd, eller i andra former när det ges utrymme för detta. Arbetet med förverkligandet av barns rättigheter tar inte slut utan måste fortsätta av alla oss som kan och har möjlighet till det.

God jul och gott nytt år!

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.