En skälig levnadsstandard för en god jul till alla, liten som stor.

2020-12-15

Julen står för dörren. En i år annorlunda jul. Artikel 27 i barnkonventionen rör alla barns rätt till en skälig levnadsstandard. I en tidigare julkalender, Selmas saga som sändes 2016 pågick en vräkningsförhandling där huvudpersonen, Selmas, enda hopp stod till jultomten. Det underliggande budskapet var också att reda ut skillnaden mellan ett hus och ett hem. Ett hus är ett tak över huvudet men ett hem är där du har de som står dig närmast. För barn runt om i världen är båda dessa aspekter helt avgörande för en trygg utveckling.

Selma tar sällskap med en tomteforskare och reser till Nordpolen för att ta reda på om tomten verkligen finns. En fråga som är aktuell för barn runt om i världen. Det är nu december -en månad som för de barn som firar jul innebär förhoppningar om att önskemålen på julklappslistan ska infrias sig när tomten kommer. Men vad händer om tomten får corona? Han borde ju trots allt tillhöra en riskgrupp och ska väl inte utsätta sig för att åka jorden runt och träffa barn? Ur ett vuxenperspektiv kan vi tänka att julen i sin grund är till för annat än att tänka på än julklappar och att vi med rådande rekommendationer får öva på att värdera gemenskapen högre än att behålla traditioner som kan höra julen till. Men för barnen kan årets jul innebära en ökad stress, att inte kunna träffa sina släktingar, kan tomten verkligen få corona? när blir livet som vanligt igen? Kommer mina föräldrar att ha råd att köpa julklappar? Rädda Barnen är en av de organisationer som larmar om att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin slår extra hårt mot barnfamiljer. De stora avbrotten i vård och hälsoinsatser och en kraftigt ökande fattigdom är några av de största hoten mot barnen i spåren av pandemin.

Den 16 december bjuder Mötesplats Social Innovation (MSI) in till ett webbinarium med temat ”Ett tryggt hem för alla barn”. Bakgrunden är enligt MSI att barn idag riskerar att fara illa på grund av ökat våld i hemmet – en alarmerande situation där utsatta barn nu riskerar ytterligare utsatthet och ensamhet. När det gäller bostäder är ensamstående föräldrar med barn är en utsatt grupp och här blir det extra viktigt att säkra tillgången till trygga boendeformer till resonabla priser i linje med AGENDA 2030:s globala mål 11:1.

FN’s generalförsamling höll den 3-4 december ett extramöte med covid-19 på agendan. Syftet var att dela olika länders erfarenheter kring hantering av viruset och framtida riktlinjer för det internationella samfundets fortsatta samarbete i bekämpandet av pandemin. När det gäller barn är situationen särskilt oroande enligt rapporten ”Averting a Lost COVID Generation” publicerad i november av UNICEF.

Enligt UNICEFs högsta chef Henrietta Fore har myten om att barn inte drabbas av covid-19 florerat. Barn drabbas både direkt och indirekt. UNICEF uppmanar nu till handling genom en 6-punkts plan för att realisera de globala målen och uppfyllandet av barns rättigheter. För att detta ska bli verklighet krävs att beslutsfattare inkluderar barns röster i beslut som rör barn. Arbetet med att uppfylla de globala målen riskerar att hotas och barn fortsätter att betala ett högt pris. Nu behövs nationell och internationell koordinering för att svara an på effekterna av pågående pandemi och för att undvika en nationell såväl som internationell barnrättskris.

Frida Lygnegård

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.