JIBS får förnyat förtroende – säkrar EQUIS-ackreditering i ytterligare 5 år

2018-03-27

Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) får EQUIS-ackreditering för en period av ytterligare 5 år. Ackrediteringen bekräftar att vårt systematiska kvalitetsarbete fungerar, och stärker våra möjligheter att fortsätta attrahera och utbilda de allra bästa studenterna och forskarna. Den stärker också våra möjligheter att även i framtiden samarbeta med andra internationellt ledande handelshögskolor.


alt

I korthet innebär EQUIS-ackrediteringen att vi efter granskning av en internationell panel har bedömts uppfylla mycket högt ställda krav på kvalitet och relevans i utbildning, forskning och samverkan, samt att vi åtagit oss att driva vårt kvalitetsarbete framåt enligt EQUIS riktlinjer. Dessa riktlinjer omfattar närmare 100 indikatorer och spänner över såväl ledarskap, strategi och administration som utbildning, forskning och samverkan.

JIBS fick en första treårig EQUIS-ackreditering 2015. I november 2017 var det dags för ny granskning. Vid denna gjordes dels en helt ny bedömning av hur vi uppfyller EQUIS krav på kvalitetsutveckling, och dels en fördjupad granskning av hur vi har hanterat de områden som påpekades som särskilt prioriterade vid förra ackrediteringstillfället. Efter att ha tagit del av panelens rapport beslutade EQUIS styrelse den 27 mars 2018 att vi uppfyller kraven för ackreditering, samt att den nya ackrediteringen ska gälla i 5 år. Särskilt positiva omdömen fick vi när det gäller internationalisering, forskningskvalitet, samt etik- och hållbarhetsarbete.

EQUIS-ackrediteringen är ett resultat av ett omfattande och målmedvetet arbete som hela organisationen och alla medarbetare ska känna sig delaktiga i och vara stolta över. Vi tar oss nu an arbetet med fortsatt kvalitetsutveckling med stor entusiasm och tillförsikt. Vår målsättning är att befästa vår position som en av världens ledande handelshögskolor, med inriktning mot utbildning och forskning inom entreprenörskap, ägande och förnyelse. En viktig målsättning är att säkerställa att vår utbildning och forskning fortsätter vara relevant, samhällsnyttig och tillgänglig.

EQUIS (EFMD Quality Improvement System) är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning inom ekonomi och ledarskap. EQUIS drivs av EFMD (European Foundation for Management Development), en icke-vinstdrivande nätverksorganisation med huvudkontor i Bryssel.

Jerker Moodysson

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.