The season of giving?

2017-12-20

Julen kallas ju ofta ”the season of giving” på engelska. Detta uttryck kan man tolka på två olika sätt. Till exempel köper vi och ger en stor mängd julklappar till våra nära och kära. Enligt HUI Research spås julhandeln i år slå nya rekord då prognosen för decemberhandelns omsättning landar på 78,5 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder mer än förra året. Baserat på detta ser årets jul verkligen ut att bli en ”season of giving” i år.


alt

Det andra sättet att tolka uttrycket är att vi under julen är snällare och tänker mer på våra medmänniskor i allmänhet, men att vi är speciellt villiga att hjälpa de som har det svårt. I en rapport skriven av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) kan man se att deras medlemsorganisationer förra året samlade in totalt 8,3 miljarder kronor. Jämfört med en decemberhandel som förra året uppgick till 76,1 miljarder kronor kan det tyckas lite, men om man jämför med ett decennium tidigare har FRII:s medlemsorganisationer dubblat sina insamlade gåvor. Detta tyder på att även detta sätt att ge är på uppgång.

Mer information om den här sektorn kan man få från Statistiska Centralbyrån (SCB), vars kategorisering för näringsgrenar (SNI) har en kategori för humanitära insatser, som innefattar biståndsverksamhet, frivilliga hjälporganisationer, klädinsamling med mera. Under 2015 fanns det lite över 300 stycken arbetsställen i landet som passade in under denna kategori. Viktigt att notera är att ideella initiativ som inte är registrerade verksamheter inte syns i denna statistik.

De flesta arbetsställen under 2015 låg i någon av våra storstadsregioner, vilket kan motiveras med en större potential för både underlag av givare och mottagare. Dock ser bilden lite annorlunda ut om man tar hänsyn till befolkningsstorlek. Figur 1 nedan visar antalet arbetsställen per 1000 invånare i Sveriges kommuner. Kommunerna med de högsta värdena hittar vi i relativt små kommuner i de norra delarna av landet, samt delar av Småland, Östergötland och Värmland.

Figur 1: Antal arbetsställen per 1000 invånare inom kategorin humanitära insatser år 2015.

För att för en uppfattning om utvecklingen över tid kan man titta på arbetsställenas startår. Figur 2 visar hur många av de arbetsställen från kartbilden som startades respektive år. Diagrammet inkluderar även en trendlinje som tydligt pekar uppåt och visar på en uppåtgående trend sedan tidigt 90-tal. Variationen är stor och kan vara svår att sia om, dock sammanfaller två av de tre topparna som ses i diagrammet med stora flyktingströmmar till Sverige: Balkan under tidigt 90-tal, samt den våg av flyktingströmmar från bl.a. Syrien som vi har sett de senaste åren.

Figur 2: Antal arbetsställen som startades respektive år utav de som visas ovan i Figur 1.

Diagrammet ger en indikation om att intresset för att hjälpa de som har det svårt är en uppgående trend över lag och kanske inte bara i jultider. Många ideella organisationer har de senaste åren erbjudit gåvor man kan köpa i någon annans namn som julklapp, för att uppmuntra till att tänka mer på de som har det svårt under julen. En opinionsundersökning som Novus gjort i år visade att hela 34% av de tillfrågade personerna var positivt inställda till att få en sådan gåva till en ideell organisation som julklapp.

För er där ute som fortfarande har en klapp kvar att köpa till den där personen som egentligen redan har allt kanske det kan vara ett alternativ? För att ge en överblick över de gåvor man kan köpa har FRII sammanställt en lista med gåvoklappar som deras medlemmar erbjuder. Kanske är det ett sätt att sprida julstämning i din familj i år under ”the season of giving”?

God Jul!


Tina Wallin. Foto Anna Hållams

 Tina Wallin
 Doktorand
 Nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan
 Twitter: @tinabtwallin


PHD Blogger

The PhD blog är en samlingsyta för doktorander inom Jönköping International Business School som utgår ifrån sina respektive forskningsområden. Nationalekonomi, företagsekonomi, media och juridik.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.