Sofia Wixe

Vertikals logo

Doktor i nationalekonomi; forskar om regionala förutsättningar för ekonomisk utveckling, gillar att resa och upptäcka nya platser.

Jag är doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) samt Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) vid JIBS. I min pågående avhandling forskar jag kring drivkrafter för produktivitet, regional tillväxt, innovation och sysselsättning, med fokus på vikten av mångfald och kunskapsresurser. Individer, och deras egenskaper och färdigheter, står i centrum, vare sig det gäller innovation på företagsnivå, tillväxt på kommunal nivå eller möjligheter till sysselsättning på individnivå. Jag jobbar framförallt med kvantitativ data, i form av både registerdata från Statistiska Centralbyrån och statistik från mindre enkätstudier.

Det är både en utmaning och ett privilegium att få introducera nya studenter till ämnet nationalekonomi. Jag trivs dock allra bäst med att undervisa på mindre kurser som ligger nära mitt forskningsområde. Det är främst då det ges tillfälle till givande interaktion med studenter och möjlighet till att både inspirera och inspireras.

Bor med min familj i Huskvarna, där jag även är uppvuxen. Jag har bott i Linköping ett par år under min studietid och i Thailand, där jag jobbade som dykinstruktör, samt spenderat en hel del tid på resande fot.

Gillar: Att jobba på en internationell arbetsplats som är fylld av människor med olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper, vilket ständigt utvecklar och utmanar. Att se mina barn utvecklas till egna individer och låta dem upptäcka världen, både nära och långt bort.

Kuriosa: Har under min tid som doktorand hunnit med att jobba i tre stora projekt, Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt (TIPT), Towards a Smart Rural Europe (TASTE) och Forum Förnyelse. Har en stark tävlingsinstinkt, vare sig det gäller idrott, studier, jobb eller sällskapsspel.