CuEEd-LL’s hemsida är illustrerad med bilder som producerats av gymnasielever inom Estetiska programmets inriktningar Media och Bild & Form vid Per Brahe-gymnasiet i Jönköping. Samarbetet mellan
CuEEd-LL och eleverna är en typ av kulturellt möjliggörande aktion, som erbjuder synliggörande av elevernas bildproduktion i sammanhang utanför skolan. CuEEd-LL har skrivna avtal med de elever som vill ge tillåtelse till forskarskolan att använda bilderna på webbsidan och i andra forskningssammanhang.

Eleverna har arbetat med temat "Drömsekvenser" i denna bildproduktion.

Nedan kan ni se verken av eleverna (för musen över bilden så kan ni klicka fram fler bilder).

OBS: Bilderna är upphovsrättsskyddade. Vill du använda en eller flera bilder,
kontakta Ylva Lindberg: ylva.lindberg@ju.se