Margareta Lindström

Doktorand på Högskolan för kommunikation och lärande, Jönköping University samt vid institutionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås

Jag är legitimerad förskollärare och har arbetat i förskolan i 17 år. Främst har jag arbetat med barn i åldrarna 3-6 år, och likabehandling och undervisning i förskolan är frågor som alltid har legat mig varmt om hjärtat. Efter att jag läst några fristående kurser i bland annat likabehandling, dokumentation och bilderböcker i förskolan kände jag att jag ville satsa mer helhjärtat på studier, vilket ledde till en magisterexamen i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande vid Linköpings universitet.

Mitt forskningsintresse rör bilderböckers användande i förskolan. I förskolan har berättande och läsning av litteratur för barn historiskt sett haft en viktig plats, och fortfarande är läsning av olika sorters litteratur, företrädesvis bilderböcker, i olika sammanhang och på olika sätt ett vanligt, återkommande inslag. Mitt intresse rör både innehållet i bilderböckerna som sådant – vad som läses samt hur dessa böcker väljs ut och vilken interaktion som sker mellan böckerna, barnen och de vuxna under läsningen. Jag är också intresserad av hur utformning av litteraturaktiviteter påverkar interaktioner och barns meningsskapande. En ökad kunskap kring detta kan bidra till ett utvecklande av hur lärare kan skapa möjligheter för en ökad språk-, kultur- och litteracitetsförståelse hos förskolebarn.

Porträtt Alexander Brauer
2022-03-30