Annie Sjöö

Doktorand vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Jag har tidigare arbetat som ämneslärare i svenska och engelska och både under min utbildning och min tid som verksam lärare har jag intresserat mig för och engagerat mig i läsning och läsundervisning på olika sätt. Mitt forskningsintresse rör därför läsning och läsundervisning i den digitala värld vi lever i just nu och mitt specifika intresse ligger i ljudböckernas värld. Jag är bland annat nyfiken på att undersöka hur debatten kring ljudboken förs i media och vilken påverkan/vilka konsekvenser den ökade populariteten och användningen av ljudböcker får för läsning och litteraturundervisning i gymnasieskolan.

Porträtt Annie Sjöö
2023-09-11