Maria Bäcke

Programansvarig för masterprogrammet LeaDS, ledare för forskningsmiljön CCD.

Maria Bäcke är programansvarig för masterprogrammet LeaDS, ledare för forskningsmiljön CCD (www.ju.se/ccd) och biträdande handledare för Asia Della Rossa. Hennes avhandling (Power Games: Rules and Roles in Second Life, 2011), skriven inom Teknovetenskapliga studier, fokuserar på makt, hierarkier, subversion och roller i rollspelsgrupper online. Nu fokuserar hon på ägarstrukturer, makt, subversion, och digitalisering i skolsammanhang och i postkoloniala kontexter och kopplar därmed samman fälten digitalisering, lärande och kulturstudier i såväl fiktivt som icke-fiktivt material relaterat till digitalisering och lärande, exempelvis processerna bakom valet av digital teknik i skolans värld. Ett relaterat fokus är studenters användning av digitala verktyg i skolor, på fritids och i kommunal vuxenutbildning, där hon drar paralleller till maktperspektiv och subversion i förhållande till “Big Data” i form av dataägande och informationsinsamling.

Maria Bäcke
2022-09-23