Anette Svensson

Lektor i engelska med inriktning mot litteraturdidaktik, Malmö universitet och Jönköping University

Jag är docent i Litteraturdidaktik. Jag är utbildad gymnasielärare i engelska och svenska och har tidigare arbetat som gymnasielärare både inom kommunala gymnasieverksamheten inklusive Komvux och på folkhögskola. Jag har en doktorsexamen från Umeå universitet i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning med avhandlingen A Translation of Worlds: Aspects of Cultural Translation in Australian Migration Literature, som fokuserar på hur kulturella faktorer översätts från ett kulturområde till ett annat.

Min aktuella forskning ligger främst inom det litteraturdidaktiska fältet där forskning om såväl textuniversum som berättelser i olika estetiska och mediala uttrycksformer, samt hur dessa kan tillämpas i en utbildningskontext utgör centrala delar. Mina forskningsprojekt är praktiknära med fokus på såväl grundskola och gymnasieskola som på lärarutbildning.

Jag medverkar i CuEEd-LL i egenskap av handledare till Björn Bradling.

Anette Svensson
2022-10-18