Ylva Lindberg

Professor i pedagogik inrikt. språk- och litteraturdidaktik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Jag är ledare för den nationella forskarskolan CuEEd-LL – Culturally Empowering Education through Language and Literature, där fem lärosäten ingår. I min forskning har jag förenat moderna språk, närmare bestämt franska, med litteraturstudier. I denna skärningspunkt har jag studerat hur franskspråkig litteratur cirkulerar i världen. Ett särskilt fokus har funnits på litteratur med ursprung söder om Sahara och spridning och mottagande av franskspråkig seriekonst.

Jag sitter i styrelsen i konsortiet GRADE som är ett flerdisciplinärt forum, har ett forskningsfokus på digitalisering och lärande och driver tre nationella forskarskolor i området. För närvarande medverkar jag i projektet Ethics & Values in Data-Driven Educational Practices och är medredaktör i den kommande antologin Framing Futures (Springer 2024). Jag sjunger i bandet the Expats när det är möjligt.

Ylva Lindberg
2023-04-05