Internat på Lindholmen Conference Centre

Sminkat ansikte

Den 26-27 september hålls ett internat i Göteborg. Under dagarna kommer workshops och diskussioner att varvas med föreläsningar av forskare knutna till CuEEd-LL.

Internatet fungerar som en uppstart på den obligatoriska kursen Southern and Decolonial Perspectives, 7,5 hp Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster. som kommer att löpa över höstterminen 2022 fram till januari 2023.

Lourdes Ortega Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Georgetown university, är huvudtalare på internatet.

I centrum för kursens aktiviteter står förståelse och tillämpande av samtida teoretiska strömningar som omger kulturbegreppet. Hur kan dessa teoretiska perspektiv utmana och stödja utbildningsforskning med fokus på språk och litteratur? Detta är en av temats frågor som har direkt relevans för forskare, lärare och lärarutbildare med intresse för hur skola och lärarutbildning utvecklar kompetens i att bemöta dagens mångkultur och flerspråkighet.

2022-06-27