Styrelsemöte med advisory board

Den 5 september hade CuEEd-LL sitt första styrelsemöte med forskarskolans advisory board.

Skärmdump på deltagarna på mötet.

Följande ämnen lyftes under mötet:

  • Partnerdoktorand vid ett lärosäte utanför Sveriges gränser. Flera internationella nätverk med doktorander nämndes och advisory board skulle läsa doktorandpresentationerna på CuEEd-LL’s hemsida för att se om det eventuellt kunde finnas någon matchning mellan doktorandprojekt.
  • Resan till Sydafrika. Vi nämnde kort planerandet av resan till Sydafrika 2024 då vi kommer att behöva support från forskare på plats. I advisory board har vi Lynda Spencer, Duncan Brown och Quentin Williams som vi kan diskutera resan med.
  • Mentorskap och deltagande i CuEEd-LL’s aktiviteter. Det finns önskemål i advisory board om att få agera mentor till doktoranderna och att delta i seminarier.
  • Öppen seminarieverksamhet. Vi lyfte att seminarier med anknytning till CuEEd-LL och med möjlighet till distansdeltagande skulle kunna annonseras på CuEEd-LL’s hemsida.
  • Presentationen av medlemmarna i advisory board på CuEEd-LL’s hemsida visades under mötet.
2022-09-06