Idéseminarium med Nicolas Femia

Välkommen på Nicolas Femias idéseminarium "Erfarenheter av (o)möjliggörande: att dekonstruera språk och litteracitet på en skola i en svensk förort".

Nicolas Femia, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet, håller den 17 april klockan 13:15 - 15:00 idéseminarium.
Projektet fokuserar på samspelet mellan dominanta och marginella ideologier om flerspråkighet, hur de synliggörs på en skola i en svensk förort genom språk- och litteracitetspraktiker, samt vilken betydelse dessa praktiker har för (o)möjliggörandet av elevernas lärande, identitetskonstruktioner och meningsskapande.

2023-03-28