Björn Bradling presenterar sin avhandling

Välkommen att ta del av Björn Bradlings, doktorand i pedagogik, avhandling "Transformativt lärande och kulturellt möjliggörande litteraturundervisning på gymnasiet" den 27 november klockan 13:15.

27 november klockan 13:15 - 15:00
Zoom: https://mau-se.zoom.us/j/64538502210

Björn Bradling, doktorand i pedagogik, presenterar sin avhandling som fokuserar möjliga vägar att i undervisning konkretisera gymnasieskolans styrdokuments utpekande av skönlitteratur som bärare av möjligheter till lärande som fokuserar personlig utveckling och omvärldskunskap.

Med teoretiskt stöd i den pedagogiska idéen om transformativt lärande, vilken fokuserar synliggörande och eventuell omformning av (o)uttalade föreställningar, bygger projektet på studier om skönlitterär läsning och lärande genomförda med lärare, bibliotekarier och elever i gymnasieskolan.

Resultatmässiga mönster i vardande pekar i riktning mot att den valda texten sätter yttre ramar för vad som är möjligt i undervisningssituationen, men att kontextualisering och begreppsanvändning är av central betydelse för att lärandet ska kunna bli transformativt och kulturellt möjliggörande.

Chair: Anette Svensson

Content

2023-11-09