Tekniska Högskolan utbildar företag i Thailand

Bild av Bangkok skyline.

Tekniska Högskolan vid Jönköping University har uppdragsutbildningar för företag i Thailand, vilket värdesätts av den Thai-svenska handelskammaren. Foto: Unsplash/Braden Jarvis

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) genomför till våren uppdragsutbildningar för svenska och thailändska företag i Thailand. Projektet drivs tillsammans med Högskolan i Skövde, ingår i samverkansprojektet INSA (Internationalisering av samverkan) och är finansierat av VINNOVA.

Roy Andersson, internationaliseringsansvarig på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Roy Andersson, internationaliseringsansvarig på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

- Syftet med utbildningarna är att bistå våra samarbetspartners i Thailand med den senaste kunskapen som vi besitter i Sverige. Det öppnar också upp för fler samarbeten mellan JTH och näringslivet i Thailand, vilket underlättar för forskningssamarbeten och för våra studenter att göra praktik och examensarbete på företagen där, säger Roy Andersson, internationaliseringsansvarig på JTH.

Värdefullt samarbete med Tekniska Högskolan

Uppdragsutbildningarna genomförs av JTH Internationella campus och kursinnehållet är hämtat från JTH:s och Högskolan i Skövdes kurser för yrkesverksamma. Utbildningarna är en till fyra dagar långa och hålls tillsammans med det svenska företaget Virtual Manufacturing samt JTH:s partnersuniversit i Bangkok, Panyapiwat institute of Management (PIM). Merparten av deltagarna är medlemmar i den Thai-svenska handelskammaren i Bangkok. Föreningens ordförande, Peter Björk, ser det som värdefullt för svenska företag i Thailand att ha ett samarbete med JTH och andra lärosäten.

- I JTH:s fall finns det ju redan ett etablerat samarbete med en mängd företag i Sverige. Det kan då användas som bas för samarbetet här i Thailand. Det ger även en tillit hos svenska företag att använde sig av svenska utbildningsanordnare. Man förstår varandra bättre och litar på varandras kompetens, säger Peter Björk.

Peter Björk, ordförande i Thai-svenska handelskammaren i Bangkok.

Peter Björk, ordförande i Thai-svenska handelskammaren i Bangkok.

”Ett mer protektionistiskt land än Sverige”

Thai-svenska handelskammaren bedriver bland annat ett aktivt påverkansarbete för att förbättra villkoren för företagande i Thailand och bistår med information och rådgivning till sina medlemmar i frågor som rör speciellt ekonomin och den privata sektorn i Thailand. Peter Björk betonar vikten av att sätta sig in i och förstå vilken kontext man befinner sig i när man driver företag utomlands.

- Det handlar om kunskaper i historia, kultur, religion och politik men självklart också hur samhället och ekonomin fungerar, vilka kunder, konkurrenter och leverantörer som finns inom ens egen sektor och vilka beslutsfattare man måste känna till. I Thailand är det en stor fördel om man pratar lite thailändska och förstår något om buddhismen och thailändska sedvanor. Thailand är ett mer konservativt, hierarkiskt och protektionistiskt land än Sverige och det är inte alltid lätt att förstå vad som ligger bakom olika beslut i till exempel thailändsk politik och hur dessa hänger ihop med företagande och ägande i den privata sektorn, säger Peter Björk.

Han påpekar också att det i Thailand, i ännu högre grad än i Sverige, är viktigt att skapa goda och varaktiga relationer och att det nog är något typiskt asiatiskt.

Uppmuntras av Thailands regering

Roy Andersson nämner att Thailands regering uppmuntrar den här typen av uppdragsutbildning som ges av utländska universitet och högskolor.

- De ser det som en möjlighet för den inhemska industrin att tillföras kompetens och nya forskningsrön, säger Roy Andersson.

Carin Rösiö och Simon Boldt, docent respektive doktorand på JTH, håller i skolans uppdragsutbildningar i Bangkok i vår.

Läs mer om JTH Internationella campus här

2022-01-14