Är ditt företag verksamt globalt och i behov av arbetskraft, kompetens, utveckling eller forskning? Tekniska Högskolans internationella campus-program ser till att studenter kan göra sin praktik eller examensarbete i samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier. Som företag får ni kontakt med nya kompetenser och samtidigt hjälp med utveckling. 

JTH Internationella campus (JTH-IC) är Tekniska Högskolans noder för genomförande av utbildning och forskning i en internationell miljö. JTH-IC har ett upplägg som gynnar såväl studenter som företag.

För företag

JTH-IC gynnar svenska företag som är globalt verksamma, men även andra företag och organisationer, som är i behov av arbetskraft, kompetens, utveckling och forskning. Idag deltar 50 regionala och globala företag. Företagen i sin tur får kontakt med nya kompetenser samtidigt som de får hjälp med utveckling. Studenterna bidrar med värdefulla lösningar via sin praktik (internship) eller examensarbete. 

Nyttan med att delta som företag

  • Utveckla er verksamhet med hjälp av studenter som genomför olika projekt.
  • Bli en del av JTH:s internationella campus och ta del av forskning och nätverk.
  • Hitta framtida anställda genom studentprojekt. Var starten på studenternas internationella karriär.
  • Dra nytta av ett viktig kunskapsutbyte mellan forskare, universitet och näringsliv.
  • Möjligheten till nya samarbeten inom utbildning och forskning med ett eller flera partneruniversitet på plats.
  • Uppdragsutbildning och kompetensutveckling för era medarbetare.

För studenter

Genom JTH-IC kan du som student genomföra din praktik eller examensarbete i samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier. Du får internationell erfarenhet som är mycket eftertraktad hos arbetsgivarna. 

Våra internationella campus