Thule Group och Scania nya strategiska partners till Tekniska Högskolan

Karl-Johan Magnusson, Thule Group, och Ingrid Wadskog, vd på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Karl-Johan Magnusson, Thule Group, och Ingrid Wadskog, vd på Tekniska Högskolan (JTH) ser flera vinster i deras fördjupade samarbete.

Thule Group och Scania går in som nya strategiska partners till Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University.

- Det gör att vi kan fortsätta bygga kunskap, utveckla våra medarbetare och ligga i framkant inom relevanta områden, säger Karl-Johan Magnusson, Senior Vice President Product Development på Thule Group.

Thule Group har ett långt och framgångsrikt samarbete inom utbildning och forskning med JTH, särskilt kopplat till utbildnings- och forskningsmiljön SPARK. Genom att gå in som strategisk partner till JTH stärks de banden ytterligare.

- Det här är ett sätt för oss att komma närmare både forskningen och studenterna på JTH. Vi kommer att täcka upp områden där vi saknar kompetens i dag och får ett stort kunskapsutbyte med övriga strategiska partners till JTH, säger Karl-Johan Magnusson.

Täta förbindelser och tidig integration

Han tror på täta förbindelser mellan högskolan, forskningen och industrin och för deras del på en tidig integration med studenterna på JTH.

- Jönköping är vår största rekryteringsbas och det är jätteviktigt för oss att få in ingenjörer från JTH.

Scania har haft ett samarbete med SPARK sedan starten och den 1 juni blev även de strategisk partner till JTH. Ingegerd Annergren, Section Manager at Materials Technology på Scania, kom till JTH för att underteckna avtalet.

"Breddar vårt samarbete"

- Vi känner att det var dags nu att fördjupa och formalisera samarbetet. Vi, liksom många andra branscher, har många utmaningar och vi kommer behöva mer teknik och hjälp utifrån för att möta dem. Vi breddar också vårt samarbete med JTH så att det förutom gjutjärn även kommer innefatta aluminium och andra material, säger Ingegerd Annergren.

Salem Seifeddine, programchef för SPARK samt forskningschef på JTH och Ingrid Wadskog, vd för Tekniska Högskolan, understryker att Thule Group och Scania som strategiska partners kommer att tillföra bred ingenjörskompetens till JTH.

Stärker industrin och akademin

- Scania och Thule är bolag i ledande ställning och har en ständigt pågående forskning och utveckling inom flertalet av JTH:s och SPARK:s styrkeområden, säger Ingrid Wadskog.

- JTH bidrar till ökad konkurrenskraft för tillverkningsindustrin och vi stärker såväl industrin som akademin för att tillsammans bevara och utveckla våra kärnkompetenser, säger Salem Seifeddine.

Ingegerd Annergren på Scania skakar hand med JTH:s vd Ingrid Wadskog.

Scania behöver mer teknik och hjälp utifrån för att möta sina framtida utmaningar, betonar Ingegerd Annergren på Scania, som här skakar hand med JTH:s vd Ingrid Wadskog.

Läs mer om hur ni kan samarbeta med JTH här

Läs mer om SPARK här

2022-06-02