Väx och utvecklas tillsammans med oss

Att driva och leda teknikintensiva företag kräver tid och engagemang, och ibland är det svårt att hinna med. När du samverkar med oss på Tekniska Högskolan får du kraft och kompetens att utveckla din verksamhet. Vi kan hjälpa dig med både långsiktiga strategier och tillfälliga utmaningar.

Hur kan din verksamhet utvecklas? För att inspirera till samverkan har vi utformat olika konkreta erbjudanden.

ACEEU logotyp
Linda Bergqvist

Kontaktperson på Tekniska Högskolan

Om du vill veta mer om de 
samarbetsmöjligheter vi erbjuder är du välkommen att kontakta
Linda Bergqvist, Samverkanschef, Tekniska Högskolan.Samverkansrådet

Vill du ha hjälp inom ett visst område och vet vad du söker kan du kontakta våra respektive områdesansvariga.
Samverkansrådet verkar inom: 
Byggnadsteknik och belysningsvetenskap 
Industriell produktutveckling, produktion och design 
Logistik och verksamhetsledning 
Datateknik och informatik 
Material och tillverkning 

Därför samverkar vi med Tekniska Högskolan

Andreas Rangert VP Product Management & Development, Husqvarna

"Det är viktigt att regionen ständigt utvecklas och att kompetensen ökar över tid. För oss är det därför viktigt att vara med och bidra till att Jönköping med omnejd fortsätter öka i attraktionsvärde när det kommer till att studera, arbeta och bo i regionen. Vi ser samverkan med JTH som en viktig del för att uppnå detta och behålla Husqvarna Groups globala konkurrenskraft".

Andreas Rangert
VP Product Management & Development, Husqvarna

Husqvarna Group logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

 "Genom ett nära samarbete med  Jönköpings tekniska högskola vill vi bygga ett starkt ekosystem för näringslivet. Tillsammans jobbar vi för att skapa fler entreprenöriella studenter, fler tillväxtföretag med hög kompetens och attraktionskraft och att resultaten från forskningen är till gagn för näringslivet. Vi samskapar ett attraktivt, jämlikt och jämställt näringsliv - tillsammans framtidssäkrar vi det regionala näringslivet”.

Linda Pålsson
Affärsutvecklare & ansvarig community, Science Park

LogPoint South Sweden logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

 ”Att arbeta tillsammans med JU och JTH är för oss naturligt med befintliga samarbeten i åtanke, det handlar om såväl NFK för studenter, men även olika typer av forskningssamarbeten inom exempelvis AI och digital transformation samt andra viktiga industrinära sammanhang inom SPARK. Det ger oss en möjlighet att tydliggöra vår profil och stärka samarbetet med våra kunder, för att tillsammans kunna utveckla den lokala kompetensprofilen i regionen.”

Pernilla Wetter
Konsultenhetschef, Combitech AB, Jönköping

LogPoint South Sweden logotyp
Roger Blezel

"Vi är stolta över att vara en strategisk partner. Det ger oss möjlighet att aktivt profilera vårt företag mot motiverade studenter som siktar på framtida möjligheter inom den globala fordonsindustrin."


Roger Blezell
Platschef
Scania Oskarshamn


Scania AB logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

”Vårt samarbete med högskolan är viktigt för att bygga kunskap och företagsamhet i regionen. För Saab AB är det viktigt att utveckla våra medarbetares kompetens och leverera produkter och tjänster som ligger i teknologins framkant. Tillsammans med högskolan arbetar vi mot samma mål – att bygga kunskap i regionen för att utveckla både högskolan och företagen.”

Stefan Wärn
Director, Head of Live Training
Training and Simulation
Business Area Dynamics, SAAB

LogPoint South Sweden logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

"I vårt uppdrag, att utveckla ett av Nordens bästa logistiklägen, har vi stor nytta av vår kontakt med högskolan. Både inom forskning och genom olika studentprojekt kan vi tillsammans lyfta relevanta logistikfrågor och höja kunskapsnivån i området."


Caisa Björndal
Affärsutvecklare LogPoint South Sweden


LogPoint South Sweden logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

"Tekniska högskolan i Jönköping är en av kommunens viktigaste verksamheter. Här utbildas framtidens medarbetare, ledare och entreprenörer. Tekniska högskolan har en naturlig koppling till det lokala näringslivet och samarbetet mellan forskare, studenter och företagen är omfattande och fungerar väl."

Sven Rydell
Näringslivschef, Jönköpings kommun

LogPoint South Sweden logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

”Vi ska alltid ligga i framkant när det gäller att utveckla och designa smarta och högkvalitativa produkter som underlättar för användarna att leva ett aktivt liv. Samarbetet med JTH ger oss tillgång till en stor källa av ingenjörskunskap och mycket energi i studenternas engagemang. Det är också ett sätt för oss att kunna knyta värdefulla kontakter för framtida anställningar.”

Karl-Johan Magnusson
SVP Product Development
Thule Group

LogPoint South Sweden logotyp
Henrik Clausen Director of Fagerhult Lighting Academy

"Fagerhult önskar att positionera sig som kunskapsledare inom belysningsindustrin och det åstadkommer vi genom ett tätt samarbete med internationella högskolor och universitet. Vårt samarbeta med JTH är långt och starkt både på forsknings- och utbildningssidan."

 

Henrik Clausen
Director of Fagerhult Lighting Academy

Fagerhult logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

"Högskolan har stor betydelse för länets utveckling bl.a. genom att inom flera profilområden erbjuda utbildning av hög kvalitet och betydelse för näringslivet. Som en av finansiärerna var Regionen med och möjliggjorde det som senare blev SPARK. Att se den utveckling detta lett till med omfattande samverkan mellan näringsliv och akademi inger hopp för framtiden."

Mikael Gustafsson
Sakkunnig Näringsliv, Region Jönköpings län

LogPoint South Sweden logotyp
Henrik Clausen Director of Fagerhult Lighting Academy

"Vår region har många mindre företag med stort behov av kompetent personal. Den tvååriga högskoleutbildningen 3D-Teknik, som tekniska högskolan utlokaliserat till Campus Värnamo, är en viktig del i att tillgodose företagens behov av en utbildning på rätt nivå. Nu är företagen även rustade för forskning. SPARK-miljön erbjuder en väg in i forskningsvärlden där även mindre företag på ett enkelt sätt kan komma närmare akademin. Vi ser mycket fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete med Jönköping University."

Lars-Uno Åkesson
Kompetensakademiansvarig, Campus Värnamo

Fagerhult logotyp

Samarbetspartners

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan