Peter Andersson och Tjavdar Ivanov fick det pedagogiska priset på JTH

Peter Andersson och Tjavdar Ivanov, tekniklektor respektive universitetslektor i matematik på JTH.

Det pedagogiska priset på JTH delades den 8 juni ut till Peter Andersson och Tjavdar Ivanov, tekniklektor respektive universitetslektor i matematik på JTH.

Det pedagogiska priset på JTH gick i år till Peter Andersson, tekniklektor, för ”Excellence in pedagogic profession” och till Tjavdar Ivanov, universitetslektor i matematik, för ”Excellence in course organization and administration”.

Pristagarna utses av Pedagogiska gruppen på JTH och priset delades ut av Ingrid Wadskog, vd på JTH, på skolans personalmöte den 8 juni. Det pedagogiska priset på JTH delas ut varje år på våren.

Motiveringar till Peter Anderssons pris

“Peter Andersson visar ett stort ämnesmässigt kunnande, en talang för att förmedla relevanta kunskaper och insikter på ett lättfattligt och effektivt sätt, samtidigt som han lyckas uppmärksamma och inkludera samtliga deltagare i en levande och lärorik diskussion kring design."

 

"Med värme och självsäkerhet tar Peter sina klasser med storm. Han är hyllad inte bara av sina studenter men även av sina kollegor. När det kommer till pedagogik är han en inspirationskälla för hela vårt lärarkollegium. Med en blandning av lättja och allvar får han sina studenter att öppna sig för nya kunskaper. Jag skulle väldigt gärna se att Peter lyfts fram som en förebild för oss andra”.


Motiveringar till Tjavdar Ivanovs pris

”För att motivera studenterna till aktivt arbete redan från start i varje kurs, har vi i matematikkurserna under många år jobbat med olika slags inlämningsuppgifter, quizzar och så kallade ʺgesällprovʺ. I denna verksamhet har Tjavdar varit en mycket aktiv och inspirerande kollega, där han bland annat utvecklat dataprogram för indivudualisering av uppgifter. Även i kurser med ett stort antal studenter, ger Tjavdar varje vecka varje student en uppgift med liknande svårighetsgrad men inte identisk med någon annans. Dettta inspirerande och unika utvecklingsarbete anser jag förtjänar uppmärksamhet. Tjavdar är en utomordentlig kandidat till detta pedagogiska pris.”

 

”Tjavdar är en stor inspiration för sina kollegor, bland annat i sitt ambitiösa arbete med individualiserade inlämningsuppgifter. Tjavdar har i det arbetet, under många år och på egen hand, utvecklat ett automatiserat system för individualiserade inlämningsuppgifter. Systemet används med stor framgång i flertalet matematikkurser.”

2022-06-10