Fyra företag i heldagsmöte om JTH-forskning

Möte om forskningsprojektet IDEAL på Thule Group i Hillerstorp.

Representanter från fyra företag och Tekniska Högskolan vid Jönköping University deltog i mötet om forskningsprojektet IDEAL på Thule Group i Hillerstorp.

Cirka 40 personer från fyra företag samt Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) deltog i mötet på Thule Group i Hillerstorp om forskningsprojektet IDEAL på JTH.

- En viktig del var att få träffas på riktigt, småprata och nätverka då det inte riktigt varit möjligt under de två år som projektet pågått, säger projektledaren Fredrik Elgh, professor i produktutveckling med inriktningen datorstödd konstruktion på JTH.

Fredrik Elgh, projektledare för IDEAL.

Fredrik Elgh, projektledare för IDEAL, tycker att det var ett givande möte på Thule Group och att man är på rätt väg i forskningsprojektet.

Thule Group är ett av fem strategiska partnerföretag till IDEAL, som handlar om att undersöka hur integrerade produkt- och produktionsplattformar kan stödja agil och behovsstyrd produktframtagning.

Mer effektiv och flexibel produktion

Joel Joelsson, PLM and Digitalization Specialist på Thule Group, berättar att de genom IDEAL undersöker möjligheterna för att köra produktionssimuleringar i ett tidigt skede för att komma till högkvalitativa produkter så snabbt som möjligt.

- Vi tittar även på produktionssimuleringar för att produktionen ska bli så effektiv som möjligt, men också så flexibel som möjligt så att vi snabbt kan ställa om produktionen om något skulle behvöa ändras, säger Joel Joelsson.

Han betonar att de har ett välfungerande samarbete med Tekniska Högskolan.

- De tar upp intressanta frågeställningar och är närvarande på företaget. De lyssnar in och kommer med bra idéer och förslag, som de gärna testar också, så det fungerar väldigt bra.

Dela kunskap och fånga upp önskemål

Syftet med mötet på Thule Group var att träffas var att dela kunskap och insikter som utvecklats inom ramen för forskningsprojektet samt fånga upp önskemål och behov inför det fortsatta arbetet för att säkerställa att man når projektmålen. Fredrik Elgh påpekar att det var ett givande möte och att företagens intresse för IDEAL är stort.

- Det var fantastisk att få träffa alla och det märktes att det var en positiv förväntan i luften när vi drog i gång. Nu fick vi möjlighet att göra en samlad presentation av IDEAL och förklara hur det hänger ihop. Det var bra diskussioner om vår inriktning och behoven inför det fortsatta arbetet med konkreta förslag på aktiviteter som vi kan genomföra, säger säger Fredrik Elgh.

"Stort engagemang och konkreta förslag"

Thule bjöd på en inspirerande presentation och förevisning av sin högautomatiserade produktion och avancerad testanläggning. Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad dag och Fredrik Elgh tycker att man är på rätt väg.

- Det finns ett stort engagemang och vi har konkreta förslag på vad som kan göras för att det ska bli ännu bättre. Jag tror alla mötesdeltagare lämnade Thule med en positiv känsla från dagen och inför vårt fortsatta arbete tillsammans, säger Fredrik Elgh.

Möte om forskningsprojektet IDEAL på Thule Group i Hillerstorp.

Syftet med mötet på Thule Group var att dela kunskap och insikter som utvecklats inom ramen för forskningsprojektet IDEAL samt fånga upp önskemål och behov inför det fortsatta arbetet.

Förutom Fredrik Elgh forskarteamet inom IDEAL av Carin Rösiö, universitetslektor, Roland Stolt, docent i produktutveckling, och Kristina Säfsten. professor i produktionssystem.

De strategiska partnerföretagen till IDEAL är: Fagerhults Belysning, Husqvarna, Obos, Thule Group och YaPLM.

2022-06-23