Fredrik Elgh

Professor produktutveckling , inriktning datorstödd konstruktion
Forskningsledare
Professor
Examensområdesansvarig

Kontakt

Rum
D1414
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Att kunna erbjuda kundanpassade produkter har blivit allt viktigare för många tillverkande företag. Hög grad av kundanpassning kräver flexibilitet vad gäller produktens konstruktion och tillverkning samtidigt som konkurrenskraftig prissättning måste säkerställas.

Fredriks forskning fokuserar på utveckling och tillämpning av nya metoder och datorbaserade verktyg för att stödja och effektivisera integrationen mellan konstruktion och tillverkning i utvecklings- och offertprocessen. Målet med forskningen är att kunna erbjuda olika medel för att säkerställa att en hög grad av samstämmighet uppnås mellan produktens utformning och tänkta produktionsresurser. Syftet är att uppnå kostnadseffektivitet och i förlängningen säkerställa tillverkande företags konkurrenskraft.

Biografi

Fredrik Elgh har en doktorsexamen i Produkt- och Produktionsutveckling från Chalmers tekniska högskola och en magisterexamen i Maskinteknik med inriktning Produktutveckling och Design från Tekniska högskolan i Jönköping.

Fredrik har haft uppdrag inom såväl utbildning och administration som ledning och forskning. 2011 blev Fredrik befordrad till docent i Produktutveckling och 2014 fick han en professur inom ämnet. Han är sedan 2010 forskningsledare för gruppen Datorstödd konstruktion, en av de två grupperna inom forskningsmilön Produktutveckling. Verksamheten inom Datorstödd konstruktion är inriktat på avancerat datorstöd för utveckling, konstruktion och produktionsberedning av främst kundanpassade produkter. Innan sin akademiska karriär arbetade Fredrik inom tillverkningsindustrin.

Antologibidrag

Elgh, F., Johansson, J. (2020). Traceability in engineer-to-order businesses. In: J. Stjepandić, N. Wognum & W. J. C. Verhagen (Ed.), Systems engineering in research and industrial practice: Foundations, developments and challenges (pp. 115 -145). Cham: Springer
Johansson, J., Elgh, F. (2019). Knowledge objects enable mass-individualization. In: Andrés-Pérez E., González L., Periaux J., Gauger N., Quagliarella D., Giannakoglou K. (Ed.), Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control With Applications to Industrial and Societal Problems. (pp. 371 -386). Cham: Springer
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2009). Collaborative Engineering for Enhanced Producibility by Ontology-based Integration of Design and Production. In: Virtual Team Leadership and Collaborative Engineering Advancements: Contemporary Issues and Implications Hershey: Information Science Reference
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2009). An Ontology Approach to Collaborative Engineering for Producibility. In: Ned F Kock (Ed.), E-Collaboration: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1000 -1019). Hershey/New York: Information Science Reference

Artikel

Popovic, D., Schauerte, T., Elgh, F. (2021). Product platform alignment in industrialised house building Wood Material Science & Engineering.
Popovic, D., Elgh, F., Heikkinen, T. (2021). Configuration of flexible volumetric elements using product platforms: Information modeling method and a case study Automation in Construction, 126.
Löfving, M., Melander, A., Elgh, F., Andersson, D. (2021). Implementing Hoshin Kanri in small manufacturing companies Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 304-322.
Lennartsson, M., André, S., Elgh, F. (2021). PLM support for design platforms in industrialized house-building Construction Innovation.
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2020). Identification of challenges and success factors in industrialised house building design Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Management, procurement and law.
Stolt, R., Elgh, F. (2020). Introducing design for selective laser melting in aerospace industry Journal of Computational Design and Engineering, 7(4), 489-497.
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2020). Multidisciplinary design automation – A conceptual framework for working with product model extensions International Journal of Agile Systems and Management, 13(1), 28-47.
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2020). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified Computer-Aided Design and Applications, 17(5), 936-947.
Wognum, N., Bil, C., Elgh, F., Peruzzini, M., Stjepandić, J., Verhagen, W. (2019). Transdisciplinary systems engineering: Implications, challenges and research agenda , 12(1), 58-89.
Stolt, R., Elgh, F. (2019). Enhancing traceability in heterogeneous design platforms International Journal of Product Lifecycle Management, 12(1), 62-80.
Raudberget, D., Elgh, F., Stolt, R., Johansson, J., Lennartsson, M. (2019). Developing agile platform assets: exploring ways to reach beyond modularisation at five product development companies International Journal of Agile Systems and Management, 12(4), 311-331.
Hjertberg, T., Stolt, R., Elgh, F. (2018). A tool for obtaining transparency and traceability in heterogeneous design automation environments Computer-Aided Design and Applications, 15(4), 488-500.
Johansson, J., Contero, M., Company, P., Elgh, F. (2018). Supporting connectivism in knowledge based engineering with graph theory, filtering techniques and model quality assurance Advanced Engineering Informatics, 38, 252-263.
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use Computer-Aided Design and Applications, 15(4), 509-519.
Stolt, R., Elgh, F., Andersson, P. (2017). Design for Inspection: Evaluating the Inspectability of Aerospace Components in the Early Stages of Design Procedia Manufacturing, 11, 1193-1199.
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2017). Introducing Welding Manufacturability in a Multidisciplinary Platform for the Evaluation of Conceptual Aircraft Engine components International Journal of Product Lifecycle Management, 10(2), 107-123.
Trappey, A., Elgh, F., Hartmann, T., James, A., Stjepandic, J., Trappey, C., Wognum, N. (2017). Advanced design, analysis, and implementation of pervasive and smart collaborative systems enabled with knowledge modelling and big data analytics Advanced Engineering Informatics, 33, 206-207.
André, S., Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R. (2017). The design platform – a coherent platform description of heterogeneous design assets for suppliers of highly customised systems Journal of engineering design (Print), 28(10-12), 599-626.
Melander, A., Löfving, M., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2016). Introducing the Hoshin Kanri strategic management system in manufacturing SMEs Management Decision, 54(10), 2507-2523.
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Capturing, structuring and accessing design rationale in integrated product design and manufacturing processes Advanced Engineering Informatics, 30(3), 522-536.
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M. (2015). Managing Risk in the Introduction of New Technology in Products Journal of Aerospace Operations, 3(3-4), 167-184.
Elgh, F. (2014). Automated engineer-to-order systems – a task-oriented approach to enable traceability of design rationale International Journal of Agile Systems and Management, 7(3-4), 324-347.
Xu, Y. Elgh, F. Erkoyuncu, J. Bankole, O. Goh, Y. Cheung, W. , ... Roy R. (2012). Cost Engineering for Manufacturing: Current and Future Research International journal of computer integrated manufacturing (Print), 25(4/5), 300-314.
Elgh, F. (2012). Decision Support in the Quotation Process of Engineered-to-order Products Advanced Engineering Informatics, 26(1), 66-79 Amsterdam: Elsevier .
Elgh, F. (2008). Supporting Management and Maintenance of Manufacturing Knowledge in Design Automation Systems Advanced Engineering Informatics, 22(4), 445-456 Amsterdam: Elsevier .
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2008). Cost-based Producibility Assessment: Analysis and Synthesis Approaches through Design Automation Journal of engineering design (Print), 19(2), 113-130.
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2007). An Ontology Approach To Collaborative Engineering For Producibility International Journal of e-collaboration, 3(4), 21-45.
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2007). Concurrent Cost Estimation as a Tool for Enhanced Producibility: System Development and Applicability for Producibility Studies International Journal of Production Economics, 109(1-2), 12-26.
Sunnersjö, S., Cederfeldt, M., Elgh, F., Rask, I. (2006). A Transparent Design System for Iterative Product Development Journal of Computing and Information Science in Engineering, 6(3), 300-307.

Bok

Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Fjellstedt, F., Löfving, M., Thulin, M. (2020). Hoshin Kanri: Innovativ ledning av strategiarbete. Lund: Studentlitteratur AB

Doktorsavhandling

Elgh, F. (2007). Computer-Supported Design for Producibility: Principles and Models for System Realisation and Utilisation (Doctoral thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology).

Konferensbidrag

Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2021). Capturing and Sharing Design Rationale for Customized Design Variants in an Integrated Design Environment. El Paso, TX, USA: CAD Solutions, CAD’21, Barcelona, Spain, July 5-7, 2021.
Jonsson, C., Stolt, R., Elgh, F. (2021). Design knowledge reuse in design of progressive stamping tools: A qualitative study. International Conference On Engineering Design, ICED21, 16-20 August 2021, Gothenburg, Sweden.
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2020). Expanding the building system into a product platform for improved design and manufacture – A case study in industrialised house-building. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium, SPS 2020, 21-24 April, 2020, Jönköping, Sweden.
Popovic, D., Raudberget, D., Elgh, F. (2020). Product platforms in industrialized house building – information modeling method. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS), 6-9 October, 2020, Jönköping, Sweden.
Arjomandi Rad, M., Stolt, R., Elgh, F. (2020). System properties to address the change propagation in product realization. Clifton, VA: IOS Press, 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw, Poland, 1-10 July 2020.
Jonsson, C., Stolt, R., Elgh, F. (2020). Stamping tools for sheet metal forming: Current state and future research directions. Clifton, VA: IOS Press, 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw, Poland, 1-10 July 2020.
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F., Persson, P. (2020). Parametric modelling of steel connectors in a glulam-based post and beam building system - Towards a flexible product platform approach. 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw University of Technology, Poland, July 1 – 10, 2020.
Raudberget, D., Elgh, F. (2019). Improving Modularization in Industry by Introducing a New Model for Module Classification. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 16-19 December 2018, Bangkok, Thailand.
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2019). Support reuse and maintenance of design information in a development process of custom engineered product. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 16-19 December 2018, Bangkok, Thailand.
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2019). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified. CAD'19, Singapore, June 24-26, 2019..
André, S., Elgh, F. (2019). Supporting the modelling and managing of relations in the design platform. The 22th International Conference on Engineering Design (ICED), 5-8 August, Delft, The Netherlands.
Stolt, R., Elgh, F., Jarfors, A. (2019). Challenges and Support when Introducing AM in HPDC Tooling. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan.
Stolt, R., Elgh, F., Heikkinen, T. (2019). Design and Evaluation of Aerospace Components for SLM. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan.
Jansson, G., Mukkavaara, J., Elgh, F., Lennartsson, M. (2019). Breakdown Structure in the Digitalization of Design Work for Industrialized House-Building: A Case Study of Systems Building Using Predefinition Levels of Product Platforms. Proceedings of the International Conference on Construction and Real Estate Management, 2019, Banff, Alberta, Canada, May 21–24, 2019.
André, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2019). Exploring the design platform in industrialized housing for efficient design and production of customized houses. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan.
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2019). Challenges and critical success factors for the design phase in Swedish industrialised house building. 35th Annual ARCOM Conference, 2-4 September 2019, Leeds, UK.
Ölvander, J. Wever, R. Johansson, G. Warell, A. Elgh, F. Rönnbäck, A. , ... Hansen C. (2018). Preface. Linköping: Design Research Society, 13th Biennial Norddesign Conference, NordDesign 2018, 14 August 2018 through 17 August 2018.
Raudberget, D., André, S., Elgh, F. (2018). Modularisation in two Global Product Developing Companies: Current State and Future Outlook. Linköping: The Design Society, NordDesign 2018, August 14-17, Linköping.
Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M., Stolt, R., Raudberget, D. (2018). Traceability of decisions in product realization processes of custom engineered products. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia.
Raudberget, D., Ström, M., Elgh, F. (2018). Supporting innovation and knowledge transfer from individual to corporate level. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering (TE2018), Modena, Italy, July 3 to July 6, 2018.
Stolt, R., Heikkinen, T., Elgh, F. (2018). Integrating Additive Manufacturing in the Design of Aerospace Components. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy.
Wognum, N., Bil, C., Elgh, F., Peruzzini, M., Stjepandić, J., Verhagen, W. (2018). Transdisciplinary Engineering Research Challenges. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy.
Stolt, R., André, S., Elgh, F. (2018). Introducing Inserts for Die Casting Manufactured by Selective Laser Sintering. 28th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2018, Columbus, United States, 11 - 14 June 2018.
Lennartsson, M., Elgh, F. (2018). Exploring Product Development in Industrialized Housing to Facilitate a Platform Strategy. Chennai, India: The International Group for Lean Construction, 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 18-20 Jul 2018, Chennai, India.
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2018). Impact on the Design Phase of Industrial Housing When Applying a Product Platform Approach. Chennai, India 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 18-20 Jul 2018, Chennai, India.
Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R., Lennartsson, M., Heikkinen, T., Raudberget, D. (2018). Platform Models for Agile Customization – What's Beyond Modularization?. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy.
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Extended design assets enabling automated tool development as a part of a product platform approach. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia.
André, S., Elgh, F. (2017). Creating an ability to respond to changing requirements by systematic modelling of design assets and processes. 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 10 Dec - 13 Dec 2017, Singapore.
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Knowledge Objects Enable Mass-Individualization. Madrid: Technical University of Madrid, EUROGEN2017 : International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Madrid, Sep 13-15, 2017..
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use. CAD'17, Okayama, August 10-12, 2017..
Raudberget, D. Levandowski, C. André, S. Isaksson, O. Elgh, F. Müller, J. , ... Stolt R. (2017). Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules. International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017..
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Automated Design Assessment as a Strategic Part of Design Platforms. 24th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, 10 July to 14 July, 2017..
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Applying Connectivism to Engineering Knowledge to Support the Automated Business. 24th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, 10 July to 14 July, 2017..
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Support management of product families and the corresponding automation systems – A method to capture and share design rationale. ICED17 the 21st International Conference on Engineering Design.
Elgh, F., André, S., Johansson, J., Stolt, R. (2017). Design Platform - A Coherent Model for Management and Use of Mixed Design Assets. 24th ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, July 10-14, 2017..
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Extended CAD-models – State of Practice within Three Companies. IEEM2017, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December, 2017, Singapore.
Elgh, F., André, S., Johansson, J., Stolt, R. (2016). Design Platform: Setting the Scope and Introducing the Concept. DESIGN 2016, 14th International Design Conference.
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2016). Early stage assessment of the inspectability of welded components: A case from the aerospace industry. SPS16, Lund, 26-27 October, 2016..
Stolt, R., Johansson, J., André, S., Heikkinen, T., Elgh, F. (2016). How to Challenge Fluctuating Requirements: Results from Three Companies. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
Löfving, M., Melander, A., Elgh, F., Andersson, D., Thulin, M. (2016). Leadership characteristics and Hoshin Kanri in small and medium sized enterprises. 23rd EurOMA Conference.
Hjertberg, T., Stolt, R., Elgh, F. (2016). Managing Dependencies in Heterogeneous Design Automation Systems. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F., Andersson, P. (2016). Automated Producibility Assessment Enabling Set-Based Concurrent Engineering. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Assessment of Simulation Ready CAD Models in a Set Based Concurrent Engineering Context. DESIGN 2016, 14th International Design Conference.
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Capturing, structuring, and accessing design rationale across product design and FEA. PLM 15: The IFIP WG5.1 12th International Conference on Product Lifecycle Management, Doha, Qatar, October 18-21, 2015..
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). An explorative study on management and maintenance of systems for design and manufacture of customized products. 2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 04 Dec - 07 Dec 2016, Bali, Indonesia.
André, S., Stolt, R., Elgh, F. (2016). A platform model for suppliers of customized systems: Creating an ability to master fluctuating requirements. IDETC/CIE 2016, International Design Engineering Technical Conferences & Computers & Information in Engineering Conference.
Johansson, J., André, S., Elgh, F. (2015). Simulation ready CAD-models as a means for knowledge transfer between technology development and product development. Glasgow, Scottland, UK: The Design Society, 20th International Conference on Engineering Design (ICED), Milan, Italy, July 27-31, 2015.
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2015). Manufacturability assessment in the conceptual design of aircraft engines – building knowledge and balancing trade-offs. 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, October 19-21, 2015..
Löfving, M., Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2015). Initiation of Hoshin Kanri in SMEs using a tentative process. 22nd International Annual EurOMA Conference EurOMA15, Neuchâtel, Switzerland, 26 Jun-1 Jul, 2015.
Hjertberg, T., Stolt, R., Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2015). Implementation and management of design systems for highly customized products – state of practice and future research. 22nd ISPE-Inc International Conference on Concurrent Engineering, Delft Univ Technol, Delft, Netherlands.
André, S., Stolt, R., Elgh, F. (2015). Introducing Design Descriptions on Different Levels of Concretisation in a Platform Definition. 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, October 19-21, 2015..
Elgh, F., Johansson, J. (2014). Knowledge Object - a Concept for Task Modelling Supporting Design Automation. Amsterdam: IOS Press, 21th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 8-11 September, Beijing, China.
Löfving, M., Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2014). Introducing the Hoshin Kanri approach in small and medium sized companies. The 6th Swedish Production Symposium, 16-18 September, 2014, Gothenburg, Sweden.
Johansson, J., Poorkiany, M., Elgh, F. (2014). Design Rationale Management – a Proposed Cloud Solution. Amsterdam: IOS Press, 21th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2014). Supporting Tooling Design of Customized Products by Instant Access to Design Rationale. Swedish Production Symposium 2014.
André, S., Stolt, R., Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M. (2014). Managing Fluctuating Requirements by Platforms Defined in the Interface Between Technology and Product Development. Amsterdam: IOS Press, The 21st ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 8-11 September, Beijing, China.
Elgh, F. (2013). A Task Oriented Approach to Documentation and Knowledge Management of Systems Enabling Design and Manufacture of Highly Customized Products. Amsterdam: IOS Press, 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 2-5 September, Melbourne, Australia.
Johansson, J., Elgh, F. (2013). How to Successfully Implement Automated Engineering Design Systems: Reviewing Four Case Studies. Amsterdam: IOS Press, 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Johansson, J., Elgh, F. (2013). Three examples of how DSM enhances engineering design automation. 15th International Dependency and Structure Modelling Conference, DSM 2013; Melbourne, VIC; Australia; 29 August 2013 through 30 August 2013.
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2013). A Case Study on Implementing Design Automation: Identified Issues and Solution for Documentation. Amsterdam: IOS Press, 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 2-6 September, Melbourne, Asutralia.
Elgh, F. (2012). Computer Supported Quotation Preparation of Turned Components. CE2012, September 3-7, 2012, Trier, Germany.
Elgh, F., Poorkiany, M. (2012). Supporting Traceability of Design Rationale in an Automated Engineer-To-Order Business Model. 12th INTERNATIONAL DESIGN CONFERENCE - DESIGN 2012, May 21st-24th, 2012, Dubrovnik - Cavtat - Croatia.
Elgh, F. (2011). Modeling and management of product knowledge in an engineer-to-order business model. 12th INTERNATIONAL DESIGN CONFERENCE - DESIGN 2012, May 21st-24th, 2012, Dubrovnik - Cavtat - Croatia.
Elgh, F. (2011). Supporting Quotation Preparation by Process and Knowledge Modeling: Principles and Concepts for Automation. New York: American Society of Mechanical Engineers, ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 2: 31st Computers and Information in Engineering Conference, Parts A and B Washington, DC, USA, August 28–31, 2011.
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2010). Documentation and Management of Product Knowledge in Systems for Automated Variant Design: A Case Study. ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 2: 31st Computers and Information in Engineering Conference, Parts A and B Washington, DC, USA, August 28–31, 2011.
Elgh, F. (2010). Towards an Integrated System Foundation for Quotation Preparation. ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 2: 31st Computers and Information in Engineering Conference, Parts A and B Washington, DC, USA, August 28–31, 2011.
Elgh, F. (2010). Supporting Management and Analysis of Quotations in a Design Automation Approach to Customization. 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 6-10 September, 2010, Cracow, Poland, 2010.
Widfeldt, M., Elgh, F., Kilbo, P. (2008). An Improved Quotation Process within Manufacturing SMEs as Part of a Strategy for Growth. Stockholm: Swedish Production Academy, 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 6-10 September, 2010, Cracow, Poland, 2010.
Elgh, F. (2008). Enhancing the Efficiency and Accuracy in the Quotation Process of Turned Components. 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 6-10 September, 2010, Cracow, Poland, 2010.
Elgh, F. (2007). Modelling and Management of Manufacturing Requirements in Design Automated Systems. London: Springer, 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2006). Producibility Awareness as a Base for Design Automation Development: Analysis and Synthesis Approach to Cost Estimation. 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2006). Ontology Based Management of Designer's Guidelines for Motorcar Manufacture. Jönköping: Department of Computer & Electrical Engineering, School of Engineering, 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Cederfeldt, M., Elgh, F. (2005). Design Automation Systems in SMEs: Current State, Potential, Need and Requirements. 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2005). A Design Automation System Supporting Design for Cost: Underlying Method, System Applicability and User Experiences. New York: International Society for Productivity Enhancement, 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Elgh, F. (2004). A Generic Framework for Automated Cost Evaluation of Product Variants and Fabrication Plants. 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2003). An Automatic Cost Estimating System for Variant Design Based on the Method of Successive Calculus. Glasgow: The Design Society, 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering.

Licentiatavhandling

Elgh, F. (2006). Automated Cost Estimation of Product Variants: A Tool for Enhanced Producibility (Licentiate thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology).

Proceedings (redaktörskap)

Säfsten, K., Elgh, F. (Eds.). (2020). SPS2020: Proceedings of the Swedish Production Symposium, October 7–8, 2020. , Amsterdam: IOS Press

Rapport

Melander, A. Johansson, P. Lennartsson, M. Elgh, F. Achtenhagen, L. Vimarlund, V. , ... Hellborg G. (2014). Entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande. Växjö: Smart Housing Småland
Elgh, F. (2002). A Method for Computer Supported Generative Process Planning and Cost Estimation. Jönköping: Jönköping University

Övrigt